فایل word مقاله بررسي وضعيت اختلال خواب درکارگران قاليباف شهريزد

ارد بخشی از متن فایل word مقاله بررسي وضعيت اختلال خواب درکارگران قاليباف شهريزد : محل انتشار: هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای تعداد صفحات:6 نویسنده(ها): مهدیه زارع – دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقیپ یزد، دانشکده بهداشت، یزد حلوانی – دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقیپ یزد، دانشکده بهداشت، یزدریحانه خانی سانیجی – دانشگاه یزد، دانشکده اقتصاد، یزدعارفه دهقانی تفتی – دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقیپ یزد، دانشکده بهداشت، یزد چکیده: مقدمه: کارگران قالیباف خانگی معمولا ساعت های طولانی را بدون برنامه ریزی منظم برای استراحت به این شغل اشتغال دارند. که کار کردن در ساعات طولانی سلامت آنها را به مخاطره انداخته و

فایل word مقاله برآورد مساحت سازندهاي مخزن سد گتوند و تغييرات کيفي آب سد در ترازهاي مختلف پس از آبگيري

ارد بخشی از متن فایل word مقاله برآورد مساحت سازندهاي مخزن سد گتوند و تغييرات کيفي آب سد در ترازهاي مختلف پس از آبگيري : محل انتشار: هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای تعداد صفحات:6 نویسنده(ها): مهدیه زارع – دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقیپ یزد، دانشکده بهداشت، یزد حلوانی – دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقیپ یزد، دانشکده بهداشت، یزدریحانه خانی سانیجی – دانشگاه یزد، دانشکده اقتصاد، یزدعارفه دهقانی تفتی – دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقیپ یزد، دانشکده بهداشت، یزد چکیده: مقدمه: کارگران قالیباف خانگی معمولا ساعت های طولانی را بدون برنامه ریزی منظم برای استراحت به این شغل اشتغال دارند. که کار کردن در ساعات طولانی سلامت آنها را به مخاطره انداخته و

فایل word مقاله بررسي تنوع ژنتيکي عملکرد و صفات زراعي درارقام کلزا با استفاده ازروشهاي آماري چندمتغيره درمنطقه شيراز

از متن فایل word مقاله بررسي تنوع ژنتيکي عملکرد و صفات زراعي درارقام کلزا با استفاده ازروشهاي آماري چندمتغيره درمنطقه شيراز : تعداد صفحات:6 چکیده: مقدمه: کارگران قالیباف خانگی معمولا ساعت های طولانی را بدون برنامه ریزی منظم برای استراحت به این شغل اشتغال دارند. که کار کردن در ساعات طولانی سلامت آنها را به مخاطره انداخته و اثر منفی بر روی سلامت جسمی و روانی و اجتماعی آنها دارد. لذا این مطالعه به منظور بررسی اختلال خواب بر سلامت عمومی قالیبافان در شهر یزد انجام می شود. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت موردی-شاهدی بر روی 200 نفر از کارگران نیز انجام شد. این بررسی در سال 1389 و این اطلاعات این پژوهش با استفاده از پرسشنامه دو قسمتی انجام شد که قسمت اول آن اطلاعات مربوط به