فایل word مقاله بررسي حساسيت محيطي ژنوتيپهاي گندم در سطوح مختلف کادميم

ارد بخشی از متن فایل word مقاله بررسي حساسيت محيطي ژنوتيپهاي گندم در سطوح مختلف کادميم : محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر تعداد صفحات:6 نویسنده(ها): بابک صارمی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردمجید شکرپور – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبامید سفالیان – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبعزت اله اسفندیاری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه چکیده: کادمیم فلز سنگینی است که جزء عناصر ضروری برای گیاهان زراعی نیست، اما به راحتی توسط ریشه جذب می شود و د

فایل word مقاله بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت و رابطه آن با فرسودگي تحصيلي دانشجويان دانشگاه مراغه با تاکيد بر فعاليت بدني

از متن فایل word مقاله بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت و رابطه آن با فرسودگي تحصيلي دانشجويان دانشگاه مراغه با تاکيد بر فعاليت بدني : تعداد صفحات:6 چکیده: کادمیم فلز سنگینی است که جزء عناصر ضروری برای گیاهان زراعی نیست، اما به راحتی توسط ریشه جذب می شود و در بافت های گیاهی تجمع می یابد. تنوع ژنتیکی خاصی از نظر جذب کادمیم و توزیع ان در بخش های مختلف گیاهی د رگندم مشاهده شده است. به منظور ارزیابی حساسیت محیطی و نیز تجمع کادمیم در اندام های هوایی و ریشه، پنج ژنوتیپ گندم متشکل از سه رقم گندم نان (آرتا، کوهدشت و گاسکوژن) و دو رقم گندم دوروم (PGS و PG-1252) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تجمع کادمیم در برگ و ریشه ارقام گندم با قرار گرفتن در معرض کادمیم افزایش یافت. اثر سطوح مخت

فایل word مقاله بررسي تأثير يادگيري سازماني بر کارآفريني درون سازماني : مورد مطالعه شرکت خزرخرم بروجرد

ارد بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تأثير يادگيري سازماني بر کارآفريني درون سازماني : مورد مطالعه شرکت خزرخرم بروجرد : محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر تعداد صفحات:6 نویسنده(ها): بابک صارمی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردمجید شکرپور – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبامید سفالیان – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبعزت اله اسفندیاری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه چکیده: کادمیم فلز سنگینی است که جزء عناصر ضروری برای گیاهان زراعی نیست، اما به راحتی توسط ریشه جذب می شود و د