فایل word مقاله ارزيابي و مقايسه ميزان فنول و کوئرستين در اندامهاي رويشي چهار رقم انگور ايراني

ارد بخشی از متن فایل word مقاله ارزيابي و مقايسه ميزان فنول و کوئرستين در اندامهاي رويشي چهار رقم انگور ايراني : محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران تعداد صفحات:6 نویسنده(ها): ملیحه افتخاری – دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیارگروه باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی ومهدی علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیارگروه باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی وپونه ابراهیمی – استادیار مجتمع آموزش عالی گنبد چکیده: فلاونوئیدها به خاطر دارا بودن فعالیت آنتی اکسیدانی نقش برجسته ای در جلوگیری از بیماری های قلبی عروقی و سرطان داشته و به همین دلیل تمایل روزافزونی به بررسی ترکیبات فنولی وجود دارد. در این تحقیق به مطالعه محتوای فنول کل (به روش فول

فایل word مقاله بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با سلامت روان جوانان

ارد بخشی از متن فایل word مقاله بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با سلامت روان جوانان : محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران تعداد صفحات:6 نویسنده(ها): ملیحه افتخاری – دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیارگروه باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی ومهدی علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیارگروه باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی وپونه ابراهیمی – استادیار مجتمع آموزش عالی گنبد چکیده: فلاونوئیدها به خاطر دارا بودن فعالیت آنتی اکسیدانی نقش برجسته ای در جلوگیری از بیماری های قلبی عروقی و سرطان داشته و به همین دلیل تمایل روزافزونی به بررسی ترکیبات فنولی وجود دارد. در این تحقیق به مطالعه محتوای فنول کل (به روش فول

فایل word مقاله انتقال ژن به روش نانوتکنولوژي

ارد بخشی از متن فایل word مقاله انتقال ژن به روش نانوتکنولوژي : محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران تعداد صفحات:6 نویسنده(ها): ملیحه افتخاری – دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیارگروه باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی ومهدی علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیارگروه باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی وپونه ابراهیمی – استادیار مجتمع آموزش عالی گنبد چکیده: فلاونوئیدها به خاطر دارا بودن فعالیت آنتی اکسیدانی نقش برجسته ای در جلوگیری از بیماری های قلبی عروقی و سرطان داشته و به همین دلیل تمایل روزافزونی به بررسی ترکیبات فنولی وجود دارد. در این تحقیق به مطالعه محتوای فنول کل (به روش فول