فایل word مقاله بررسي اثر مقادير مختلف کود گاوي و تراکم کاشت بنه بر توليد بنه هاي دختري زعفران (Crocus sativus L)

ارد بخشی از متن فایل word مقاله بررسي اثر مقادير مختلف کود گاوي و تراکم کاشت بنه بر توليد بنه هاي دختري زعفران (Crocus sativus L) : محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر تعداد صفحات:5 نویسنده(ها): نازنین محبی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکیومرث بخش کلارستاقی – عضو هیت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهدرضا صدری آبادی حقیقی – عضو هیت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهدعلیرضا میرشاهی – مربی آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد چکیده: زعفران یکی از گرانترین محصولات کشاورزی دنیا می باشد. این گیاه تریپلوئید (24=2n) و عقیم می باشد و تکثی رآن تنها از طریق کشت بنه های آن که هر

فایل word مقاله رابطه ميزان تراکم استخواني با برخي شاخص هاي آمادگي جسماني و رفتارهاي تغذيه اي و علايم يائسگي در زنان يائسه 47-60 ساله

ارد بخشی از متن فایل word مقاله رابطه ميزان تراکم استخواني با برخي شاخص هاي آمادگي جسماني و رفتارهاي تغذيه اي و علايم يائسگي در زنان يائسه 47-60 ساله : محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر تعداد صفحات:5 نویسنده(ها): نازنین محبی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکیومرث بخش کلارستاقی – عضو هیت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهدرضا صدری آبادی حقیقی – عضو هیت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهدعلیرضا میرشاهی – مربی آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد چکیده: زعفران یکی از گرانترین محصولات کشاورزی دنیا می باشد. این گیاه تریپلوئید (24=2n) و عقیم می باشد و تکثی رآن تنها از طریق کشت بنه های آن که هر

فایل word مقاله مطالعه عددي سيستم پاشش شعله اي سرعت بالاي محلولي HVSFS)

از متن فایل word مقاله مطالعه عددي سيستم پاشش شعله اي سرعت بالاي محلولي HVSFS) : محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر تعداد صفحات:5 نویسنده(ها): نازنین محبی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکیومرث بخش کلارستاقی – عضو هیت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهدرضا صدری آبادی حقیقی – عضو هیت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهدعلیرضا میرشاهی – مربی آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد چکیده: زعفران یکی از گرانترین محصولات کشاورزی دنیا می باشد. این گیاه تریپلوئید (24=2n) و عقیم می باشد و تکثی رآن تنها از طریق کشت بنه های آن که هر ساله تول