فایل word مقاله بررسي شاخصهاي مديريت و رهبري درسيره امام حسن عسکري (ع)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي شاخصهاي مديريت و رهبري درسيره امام حسن عسکري (ع) :

محل انتشار: همایش ملی امام حسن عسکری

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

حمید تابلی – استادیاردانشگاه پیام نورکرمان
رضا بهرامی خوشکار – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

درمنابع دینی برای اهمیت مدیریت و مدیران شایسته مطالب بسیاری رامیتوان یافت مدیریت ضرورتی اجتناب ناپذیر است برای هرسازمان و اجتماع چرا که درنبود آن رشته کارها ازهم می گسلد وشیرازه امورازهم می پاشدوازاساس هدفی تعیین نمی گردد تا میزان دستیابی به آن درموفقیت موردارزیابی قرارگیرد وجود ارتباطات موثروصحیح درسازمان پوسته یکی ازعوامل موفقیت مدیریت به حساب آمده است معمولا کسانی که درارایه و پرورش موضوع و نفوذدردیگران و متقاعدساختن دیگران تبحر دارنددرایجاد ارتباط موثر و مفید موفق ترند ارتباط اثربخشی ارتباطی است که منظورارسال کننده پیام همان باشد که گیرنده دریافت می کند مدیران بایداگاه باشند که درمذاکرات حضوری هرنوع مزاحمتی میتوانددرفرایند ارتباطات تاثیر بگذارد رفق و مدارا یکی ازاصول مهم و حیاتی اخلاق اجتماعی است که تاثیر بسیارشگرفی درپیونددلهای مردم دارد این اصل اساسی و مهم یکی ازابزارهای لازم و ضروری برای مدیریت رهبری است

لینک کمکی