فایل word مقاله بررسي اثرحرارت درليزرچاه کوانتومي باساختارنامتجانس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي اثرحرارت درليزرچاه کوانتومي باساختارنامتجانس :

تعداد صفحات:5

چکیده:

دراین مقاله اثرحرارت درپارامترهایه خروجی لیزربررسی شده است شبیه سازی براساس معادلات نرخ مرتبه اول بوده و لیزرمورد بررسی لیزرچاه کوانتومی ساختارنامتجانس باتحدید جداگانه است استفاده ازروش کاملا عددی دربررسی اثردمایی ازقبیل بازترکیب اوژه و شاکلی و تاثیر آنها درپارامترهای خروجی ازویژگیهای این مقاله است

لینک کمکی