فایل word مقاله تخمين ميزان ورود آب به درون تونل انتقال آب کانيسيب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تخمين ميزان ورود آب به درون تونل انتقال آب کانيسيب :

محل انتشار: هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

مهدی عباسی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی, موسسه مهندسین مشاور ایمنسازان
احمدرضا ایزدی – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی, موسسه مهندسین مشاور ایمنسازان
ابراهیم شریفی تشنیزی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی, موسسه مهندسین مشاور ایمنسازان

چکیده:

در این مقاله وضعیت و میزان ورود آب به درون تونل انتقال آب کانیسیب به روش تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است . این تحلیل براساس شرایط زمینشناسی منطقه و وجود گسلها و درزهها و آزمایشات لوژان انجام یافته در گمانههای مسیر 35 کیلومتر در استان آذربایجان غربی در دست طراحی و اجرا است . / تونل انجام پذیرفته است. این تونل به طول حدود 3 مسیر تونل مزبور از لحاظ زمینشناسی در زون سنندج-سیرجان واقع گردیده است. مسیر تونل شامل سنگها ی رسو بی, دگرگونی و آذرین و نیز بخش آبرفتی است. این تونل به روش حفاری مکانیزه اجرا خواهد شد. ورود آب ب ه تونل در ح ین حفاری یکی از مخاطرات بسیار اساسی در حین حفاری تونل محسوب میگردد که در ای ن مقاله ای ن موضوع بررس ی و ارزیابی گردیده است و میزان نفوذ آب به داخل تونل در حین حفاری تخمین زده شده است.

لینک کمکی