فایل word مقاله ايجادنانوساختارسطحي به روش تغييرشکل پلاستيک شديد درسطح برروي نمونه فولادي 1?8509

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ايجادنانوساختارسطحي به روش تغييرشکل پلاستيک شديد درسطح برروي نمونه فولادي 1?8509 :

های دفاعی علوم نانو

تعداد صفحات:5

چکیده:

ازتکنیک های تولید موادنانوساختارروشهای تغییرشکل پلاستیک شدید SPD و تغییرشکل پلاستیک شدید سطحی SSPD است دراین مقاله به روش ماسه پاشی باذرات سخت سیلیسی وانیل کردن این تغییرشکل پلاستیک شدید به سطح نمونه ها اعمال شده است نمونه مورد مطالعه دراین پژوهش نمونه فولادی نایترایدینگ DIN1.8509 می باشد که ازمجموعه فولادهای سخت شونده سطحی می باشد ازمایشهای تفرق سنجی اشعه ایکس XRD و میکروسکوپ الکترونی روبشی STM جهت تعیین اندازه دانه و تست میکروسختی سنجی برروی نمونه ها انجام شده است

لینک کمکی