فایل word مقاله تحليل و ارزيابي عمق لايه اشباع بر رخداد پديده روانگرايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تحليل و ارزيابي عمق لايه اشباع بر رخداد پديده روانگرايي :

تعداد صفحات:13

چکیده:

روانگرایی پدیده ای است که در ماسه های سست و اشباع در اثر افزایش فشار آب حفره ای رخ داده و سبب می شود که تنش موثر بین دانه ها کاهش یافته و مقاومت برشی خاک صفر گردد. این پدیده بر اثر لرزش های ناشی از زلزله و یا بر اثر بارگذاری استاتیکی سریع, در خاک اشباع و در شرایط زه کشی نشده اتفاق می افتد. با توجه به شرط اولیه روانگرایی یعنی اشباع بودن خاک, بالا بودن سفره آب زیرزمینی از ملزومات رخداد این پدیده می باشد. در این تحقیق با توجه به عمق سفره آب زیرزمینی در یک محیطی با دارا بودن پتانسیل روانگرایی (دشت زابل), تحلیل حساسیت های نسبت به عمق لایه اشباع و تاثیر آن بر رخداد پدیده روانگرایی صورت گرفته است. محاسبات روانگرایی با استفاده از آخرین روابط اصلاح شده ادریس و بلانجر ( 2004 ) انجام گرفته و در هر عمق ضریب اطمینان روانگرایی نیز محاسبه شده است. نتایج این تحقیق تاثیر سطح ایستابی در وقوع پدیده روانگرایی را نشان داده و جهت جلوگیری از رخداد این پدیده, ارتفاع بحرانی سطح ایستابی در منطقه با استفاده از نمودارهایی تعیین شده است.

لینک کمکی