فایل word مقاله تأثير پارامترهاي سوراخکاري بر تورق کامپوزيتهاي پايه پليمري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تأثير پارامترهاي سوراخکاري بر تورق کامپوزيتهاي پايه پليمري :

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران

تعداد صفحات:9

نویسنده(ها):

فرامرز آشنای قاسمی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک, دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
عباس هیودی – دانشجوی کارشناسی ارشد, دانشکده مهندسی مکانیک,دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
غلامحسین پایگانه – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک, دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
نصرالله بنی مصطفی عرب – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک, دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

چکیده:

سوراخکاری مواد کامپوزیتی یک عملیات حساس و بحرانی محسوب می شود. زیرا اینگونه مواد تحت تنشهای ناشی از ماشینکاری دچار تورق می شوند. در این مقاله تأثیر نرخ پیشروی, عده دوران اسپیندل و زاویه رأس ابزار بر نیروی محوری سوراخکاری و میزان تورق حاصل از سوراخکاری مطالعه شده است. بدین منظور با استفاده از روش طراحی آزمایشات, هر کدام از پارامترهای مذکور در سه سطح تعریف شدند. مقادیر نیروی محوری در طول فرآیند با استفاده از دینامومتر و مقدار فاکتور تورق در خروجی سوراخها با اسکن آنها اندازه گیری شد. در نهایت اطلاعات جمع آوری شده مورد تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج تحلیل نشان داد که میزان تورق با افزایش نرخ پیشروی و عده دوران اسپیندل به ترتیب افزایش و کاهش می یابد. همچنین با افزایش زاویه رأس ابزار از 90 درجه, مقدار تورق افزایش می یابد. در پایان مقادیر بهینه هر سه پارامتر مورد بررسی در جهت به حداقل رساندن تورق مشخص شد.

لینک کمکی