فایل word مقاله امام حسن عسگري (ع) درآيينه ي رهنمودهاي اخلاقي دربعدصفت مهرورزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله امام حسن عسگري (ع) درآيينه ي رهنمودهاي اخلاقي دربعدصفت مهرورزي :

محل انتشار: همایش ملی امام حسن عسکری

تعداد صفحات:24

نویسنده(ها):

زهرا شیخوند –

چکیده:

بدیهی است که باگسترش فناوریهای جدیدمناسبات رودرروی انسانها بایکدیگرکاهش یافته است وروابط مجازی یاغیرمستقیم یاگاهی تعارفات صرف جایگزین روابط حسنه و اخلاق نیک اسلامی شده انددرچنین فضایی است که اثارمهربانی و مهرورزی درتعاملات انسانی کمرنگ یابی رنگ جلوه می کند پس بازخوانی و واکاوی امام حسن عسگری درایینه رهنمودهای اخلاقی دربعدصفت مهرورزی درراستای هدایت جامعه به لحاظ مجهز بودن به بینش اصیل توحیدی و نیز گرایش و کنشهای وحیانی جهت نوامدکردن و پاسخگوبودن مشکلات رفتاری عصرحاضرراهگشاست لذا پژوهش حاضرباچنین هدف و رویکردی درسه محور به بررسی این مساله خواهدپرداخت: درمحور اول بانام کلیات بحث به بیان طرح مساله ضرورت و اهمیت اهداف نوع و روش تحقیق سوالات وفرضیه ها پیشینه و ساختارپرداخته شدها ست تعریف مهرورزی دنیای معاصر روابط اجتماعی و فرهنگ مهرورزی جایگاه این مساله درمتون دینی برداشتهای عمومی ازمهرورزی درجهان وابزارتحقیق ونیل به آن ونیز عوامل و زمینه های سازنده ساختارکلی مهرورزی به عنوان محور دوم ازنوشتارحاضر بانام مباحث تئوریک و نظری پیرامون مهرورزی می باشد محور سوم بانام رهنمودهای اخلاقی امام حسن عسگری ع دربعدمهرورزی بنای خودرابرطرح عناوینی چون امام حسن عسگری ع و مباحث مفهومی درحوزه مهرورزی ضرورت اهمیت و ارزش آن درتوصیه های اخلاقی و تربیتی ایشان ریشه و منشا و مبانی مهرورزی درسیره و کلام امام حسن عسگری ع ساحت ها و عرصه های قابل تحقیق مهرورزی دراجتماع دربیان و سیره عملی حضرت ع درسه بعدفرهنگی اقتصادی و سیاسی و نیزآثارمهربانی و مهرورزی امام حسن عسگری ع قرارداده است

لینک کمکی