فایل word مقاله امام حسن عسگري (ع) در آئينه رهنمودهاي اخلاقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله امام حسن عسگري (ع) در آئينه رهنمودهاي اخلاقي :

تعداد صفحات:14

چکیده:

امام حسن عسکری علیه السلام یازدهمین امام و پیشوای شیعیان وبزرگ خاندان بنی هاشم بودوکسی بود که شایستگی پیشوایی امت راداشتند چون خصلت های برجسته ای راهمچون فضیلت پاکی وقارومتانت صیانت نفس زهدوبی رغبتی به دنیاعبادت اخلاق نیکون صلاح وتقواراداشت دورهامام حسن عسکری موقعیت کاملا خطیر بود زیرا امام باید میراث امامت را به اینده که باعدم حضورامام مواجه بود منتقل سازدازجهتی نیزجامعه اسلامی رابرایتحمل شرایط سخت دوره غیبت اماده نماید دراین پژوهش ازروش توصیفی و مطالعه اسنادی درخصوص مباحث اعتقادی واخلاقی امام حسن عسگری ع استفاده شدها ست رویکردمدنظر درتحلیل یافته ها و رویکردتوصیفی تفسیری بوده است ازمهمترین یافته های این پژوهش آن است که مباحثی درزمینه روشهای هدایت و اصلاحگری وناهنجاریهای اخلاقی ازمنظرامام ع رامدنظر قرارمیدهد که دربهبود رفتارواخلاق انسانها درهرعصری میتواندمفید باشدامام حسن عسکری خود رابهعنوان نجمی ازنجون زاهره هدایتگرامت درمسیر دین محمدی می دید و درکوران حوادث وناآرامی های سیاسی عصرعباسی غوغای مذاهب ساختگی و عصر بدعت ونواوریهای الوده باشیوه های کارامدپرچم دین راهمواره دراهتزاز نگاه داشت

لینک کمکی