فایل word مقاله تحليل لرزهخيزي و برآورد خطر زمينلرزه ساختگاه سد خرسان 2

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تحليل لرزهخيزي و برآورد خطر زمينلرزه ساختگاه سد خرسان 2 :

محل انتشار: هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

مجتبی محمدی – دانشگاه اصفهان, دانشکده علوم, اصفهان
همایون صفایی – دانشگاه اصفهان, دانشکده علوم, اصفهان
رسول اجللوئیان – دانشگاه اصفهان, دانشکده علوم, اصفهان

چکیده:

مقاله حاضر, مطالعات لرزهخیزی و تحلیل خطر زمینلرزه طرح سد و نیروگاه خرسان 2 در 20 کیلومتری جنوب باختری لردگان را مورد بررسی قرار میدهد. بدین منظور از دو روش تحلیلی و آماری استفاده گردیده است. در روش تحلیلی, با استفاده از پردازش تصاویر ماهوارهای به همراه نقشههای سایزموتکتونیکی, در گسترهای به شعاع 100 کیلومتر از مرکز منطقه مورد مطالعه, گسلها شناسایی و سپس بیشینه بزرگای زمینلرزههای محتمل و بیشینه شتاب افقی آنها تعیین گردیده است. در روش آماری, کلیه زمینلرزهها اعم از تاریخی و دستگاهی در گسترهی مورد مطالعه, مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و با استفاده از روشهای گوتنبرگ – ریشتر و کیکو- سلوول, پارامترهای لرزهخیزی منطقه, احتمال رویداد و دوره بازگشت زمینلرزهها بدست آمده است. از میان گسلهای موجود در گسترهی مورد مطالعه, بیشترین شتاب افقی زمین در محل ساختگاه, مربوط به گسل 8 F در فاصله سطحی 6 کیلومتری از ساختگاه سد (با بیشینه بزرگای 7/03 ریشتر) و برابر g 0/339 میباشد. همچنین مقدار بیشینه شتاب افقی زمین بر اساس روش آماری, برای حداکثر زمینلرزه طراحی, برابر با g 0/520 به دست میآید.

لینک کمکی