فایل word مقاله تاثير نسبت مواد اوليه و زمان اختلاط آنها در بازده توليد نانو ذرات کاربيد سيليسيوم به روش شيميايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاثير نسبت مواد اوليه و زمان اختلاط آنها در بازده توليد نانو ذرات کاربيد سيليسيوم به روش شيميايي :

محل انتشار: هشتمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات:8

نویسنده(ها):

حسن نصرتی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
ناصر احسانی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
حمیدرضا بهاروندی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

چکیده:

در این تحقیق, نانو پودر کاربید سیلیسیوم به روش شیم یایی سل -ژل تولید شد که در آن ساکاروز وTEOS به عنوان منابع کربن و سیلیسیوم و اتانل به عنوان حلال استفاده شدند . ژل ها با مخلوط کردن مواد اولیه درزمان های متفاوت و با نسبت های متفاوت درpHمعادل4/5و خشک کردن تهیه شدند . سپس در دمای 650درجه سانتیگراد پیرول یز شده و در دمای 1500 درجه سانتیگراد تحت عملیات احیای کربوترمال قرار گرفتند نتایج آزمون هایXRDنشان دادند که پودرهای تولید شده در این شرایط فقط شاملSiCاز نوعبوده و پس از بررسی تصاویرTEM ,SEMو نمودارهایPS نمونه های مختلف مشخص شد که در نسبتTEOSبه ساکاروز معادل 4 و زمان اختلاط معادل 5 ساعت بازده تولید حداکثر بوده و حداقل اندازه دانه و کمترین آگلومراسیون با شکل دانه کروی در همین نسبت و زمان تولید شده است . نتایج آزمایش ها نشان می دهند که نانو کاربید سیلیسیوم می تواند با تترااتوکسی سیلان, اتانول, آب و ساکاروز به عنوان منبع کربن تولید شود . متوسط اندازه دانه که با میکروسکوپ الکترونی مشاهده شد, کمتر از 100 نانو متر بود.

لینک کمکی