فایل word مقاله تاثير ميزان دي اکسيد تيتانيوم بر اسپکتروسکوپي UV-Vis ضريب شکست و دانسيته شيشه هاي TiO2-Sio2-Na2O

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاثير ميزان دي اکسيد تيتانيوم بر اسپکتروسکوپي UV-Vis ضريب شکست و دانسيته شيشه هاي TiO2-Sio2-Na2O :

محل انتشار: هشتمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات:6

نویسنده(ها):

میثاق قمری – دانشکده فنی مهندسی, گروه مواد, دانشگاه بی نالمللی امام خمینی (ره)
بهمن میرهادی – دانشکده فنی مهندسی, گروه مواد, دانشگاه بی نالمللی امام خمینی (ره)
بهزاد مهدی خانی – دانشکده فنی مهندسی, گروه مواد, دانشگاه بی نالمللی امام خمینی (ره)

چکیده:

در این تحقیق, تاثیر میزان جایگزینی دی اکسید تیتانیوم به جای سیلیس بر ضریب شکست, دانسیته و طیف سنجیUV-Visشیشه های سه تاییxTiO2-(60-x)SiO2-40Na2O در درصد ثابتی از اکسید سدیم مورد بررسی قرار گرفته است . برای این منظور یک سری از ترکیب های این شیشه ها بر حسب درصد وزنی آمادهx=0-3-7-10-17- شدند(25 طیف سنجیUV-Vis شیشه ها نشان داد نمونه های شیشه ای در منطقه فرابنفش جذب شدیدی نشان می دهند در حالی که در منطقه مرئی دارای عبور بالایی هستند . مکانیزم جذبانتقال بار از لیگاند اکسیژن به فلز تیتانیوم به صورتLM می باشد . افزایش دی اکسید ت یتانیوم باعث افزایش طول موج لبه جذب به طول موج های بالانر گردید . با افزایش دی اکسید تیتانیوم, دانسیته شیشه ها افزایش یافت . از طرفی با افزایش دی اکسید تیتانیوم, ضریب شکست شیشه ها نیز افزایش یافت که علت آنرا می توان در افزایش دانسیته, که باعث افزایش تعداد د و قطبی ها در واحد حجم می شود, و قابلیت پلاریزاسیون بالای اتمهای تیتانیوم جستجو کرد

لینک کمکی