فایل word مقاله آلايش يافته بانانولوله هاي کربني YBa2Cu3O7-xبررسي خواص ابررساناي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله آلايش يافته بانانولوله هاي کربني YBa2Cu3O7-xبررسي خواص ابررساناي :

محل انتشار: دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو

تعداد صفحات:5

نویسنده(ها):

منصور فربد – دانشگاه شهیدچمران اهواز
زهرا بهمئی – دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

چگالی جریان بحرانی درابررساناها یکی ازپارامترهای اساسی درکاربرد ابررساناهاست و تلاش محققان افزایش هرچه بیشتر این پارامتر است افزایش مراکز میخکوبی شارراهی برای افزایش چگالی جریان بحرانی ابررساناهاست الایش ابررساناها باناخالصی های خاص به میزان مشخص میتواند افزایش مراکز میخکوبی شاروبه دنبال آن افزایش چگالی جریان را به همره داشته باشددرتحقیق حاضر تاثیر الایش نانولوله های کربنی درابرسانای YBa2Cu3O7-x مورد مطالعه قرارگرفته است نانولوله های کربنی باطول کمتر از15-5M و قطرکمتر از10nm که ازشرکت Neutrino خریداری شده اند با استفاده ازاسیا کوتاه شدند و با درصد های وزنی مختلف 0/25و0/5و1و1/5و2درابررسانای ybco الایش یافتند ریزساختارنمونه ها با XRD SEM بررسی و تغییرات jc نیز اندازه گیری شده است با افزایش درصدوزنی Jc &CNT کاهش یافت

لینک کمکی