فایل word مقاله مقايسه اي ميان مکانيزم هاي استعاري زبان عربي در تبيين مفهوم مرگ و شهادت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مقايسه اي ميان مکانيزم هاي استعاري زبان عربي در تبيين مفهوم مرگ و شهادت :

محل انتشار: همایش ملی فرهنگ ایثار و شهادت

تعداد صفحات:18

نویسنده(ها):

حسن مقیاسی – استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم
مهدی مقدسی نیا – استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم

چکیده:

مقاله پیش رو در صدد است تا مکانیزم های استعاری زبان عربی را در تبیین دو مفهوم انتزاعی مرگ و شهادت موردبررسی قرار دهد. از آنجایی که نظام ادراکی انسان اساسا سرشتی استعاری دارد و استعاره های شناختی به شکل ناخودآگاه و غیر اختیاریدر زندگی روزمره انسان فراوان به کار می رود, نگارندگان بر آن هستند تا با بررسی استعاره های مرگ و شهادت در متون عربی, مکانیزم های استعاری این زبان در برخورد با این دو پدیده را مورد کنکاش قرار دهند و تفاوت موجود میانآنها را به دست آورند. در زبان عربی به ویژه قرآن کریم در توصیف شهادت از مکانیزم استعاری معامله و راه و دیگر موارد استفاده شده است که حکایت از انتخابی ارادی و آگاهانه دارد و حال آنکه عبارت های به کار رفته در مورد مرگ مانندمرگ شما را در می یابد مرگی که از آن گریزان هستید و مواردی از این دست حکایت از غیر ارادی بودن و غیر آگاهانه بودن این پدیده دارد. در نتیجه دو عنصر اراده و آگاهی, تصویرهای متفاوتی از این دو پدیده در متون عربی را به وجود می آورند.

لینک کمکی