فایل word مقاله بررسي ريز ساختاري مقاطع جوش غير مشابه فولاد زنگ نزن سوپر دو فازي SAF 2507 به فولاد زنگ نزن آستنينتي AISI 316 L

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي ريز ساختاري مقاطع جوش غير مشابه فولاد زنگ نزن سوپر دو فازي SAF 2507 به فولاد زنگ نزن آستنينتي AISI 316 L :

محل انتشار: پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات:13

نویسنده(ها):

مهدی امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی شمعانیان – دانشیار دانشکده مهندسی مواد, دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد ساعتچی – استاد دانشکده مهندسی مواد, دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی به بررسی ریز ساختاری اتصال غیر مشابه فولاد زنگ نزن سوپر دو فازی SAF2507 به فولاد زنگ نزن آستنینتی AISI 316 L پرداخته شد. ریز ساختار فلز پایه فولاد زنگ نزن دو فازی شامل دو فاز فریت و آستنیت بوده که درصد آستنیت در حدود 45 درصد است. فلز جوش نیز دارای یک ریز ساختار دو فازی ریختگی با درصد حجمی آستنیت متغیر, و وابسته به حرارت ورودی, می باشد. در بین مناطق مختلف, منطقه متاثر از حرارت فلز پایه فولاد زنگ نزن دو فازی با میزان آستنیت در حدود 30 درصد کمترین مقدار آستنیت را به خود اختصاص داده و پیش بینی می شود در مقایسه با فلز جوش و فلز پایه زنگ نزن دو فازی کمترین مقاومت به خوردگی را داشته باشد. بررسی های بیشتر نشان می دهند که حرارت ورودی نقش بسزایی در تغییرات ریز ساختاری دارد. با افزایش مقدار حرارت ورودی, درصد آستنیت فلز جوش به مقدارقابل ملاحظه, و غیر معمول, افزایش پیدا می کند. این امر را می توان به مقدار نیکل بالای فلز پایه 316L نسبت داد. با افزایش حرارت ورودی, میزان رقت نیز افزایش یافته و در نتیجه مقدار نیکل فلز جوش بیش از حد افزایش می یابد. در نتیجه , مقدار آستنیت تشکیل شده در فلز جوش بیش از حد معمول می باشد.

لینک کمکی