فایل word مقاله بررسي عددي پارامتر هاي احتراق سوخت گاز و مايع در کوره شبيه سازي شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي عددي پارامتر هاي احتراق سوخت گاز و مايع در کوره شبيه سازي شده :

محل انتشار: چهارمین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات:16

نویسنده(ها):

بنت الهدی اصلانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک, دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد مقیمان – استاد مکانیک, دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در تحقیق حاضر شبیه سازی عددی احتراق با استفاده از نرم افزار فلوئنت و به کمک مدل های تابش DO, DTRMوP1و مدل توربولنسیRNG انجام گرفته است. مدل سازی با هدف مقایسه و بررسی سوخت گاز و مایع, اثر تابش در احتراق و دمای ماکزیمم شعله و اثر نسبت های منظری متفاوت در ورودی های اکسیژن صورت گرفته است . مقایسه اسپری سوخت مایع با جت گاز طبیعی حاکی از عملکرد بهتر سوخت گاز از لحاظ آلایندگی و سوخت مایع از لحاظماکزیمم دما بوده است. نتایج نشان می دهند حضور گازهای اختلاطی حاوی درصد هایی از متان, منو اکسید کربن و دیاکسید کربن در مقایسه با گاز متان خالص باعث افزایش دمای کوره گشته, همچنین در نظر گرفتن تابش دمای کوره را افزایش داده است. همچنین نتایج نشان می دهند درمیان نسبت های منظری1و1/5و4 در ورودی اکسیژن , نسبت منظری 1/5 مقداری بهینه است که منجر به کمترین جریان برگشتی و کمترین سرعت منفی محوری در کوره می شود

لینک کمکی