فایل word مقاله عوامل موثر بر رنگ و ترانسلوسنسي چيني مظروف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله عوامل موثر بر رنگ و ترانسلوسنسي چيني مظروف :

محل انتشار: هشتمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات:13

نویسنده(ها):

سیدمهدی سادات فریزنی – شرکت تولیدی– تحقیقاتی چینی توس نگار

چکیده:

یکی از مشکلات اصلی صنا یع چینی مظروف کشور که عمدتا تولید کننده هاردپرسلان می باشند, پایین بودن ترانسلوسنسی و کیفیت مطلوب سطح ی از جمله رنگ و جلای لعاب م ی باشد, خواصی که بالا بودنآنها عامل اصلی زیبایی, چشم نوازی ورضایتمندی مشتری می باشد.خصوصا آنکه در چند سال گذشته با بکارگیری کوره های پخت سر یع با مدت زمان پخت 4 ا لی 6 ساعت و تصور اشتباه در خصوص و یژگیها یاین نوع سیستم های پخت از قبیل کم بودن زمان انجام کامل استحاله ها ی فاز ی, نزد یکی مناطق کوره به یکدیگر و امکان تداخل مناطق احیایی, حصول کیفیت مطلوب را دچار مشکل نموده است.اگرچه دستیابی به کیفیتی جهانی و قابل رقابت با برندها ی معتبر اروپا یی با امکانات و تجهیزات موجود در صنایع چینی کشور امکان پذ یر می باشد اما تحقیقات گسترده و مستمر جهت دست یابی به کیفیتی جهانی درصنعت ما جا یی نداشته و د یدگاه سنت ی حاکم بر صنعت مملکت برا ین اصل استوار است که هر آنچه را تولید کنیم مشتر ی می خرد, لذا مجموعه عوامل فوق باعث گردیده تا در صنا یع چینی به کیفیت ذاتی وسطحی محصولات توجه خاص نشود . هدف اصلی از انجام ا ین تحقیق بررسی عوامل ی است که به طور غالب (نه مطلق ) بیشترین تاث یر را بر رو ی رنگ و ترانسلوسنس ی دارد ضمن ا ینکه عوامل فرعی نیز به اختصار مورد بررسی قرار گرفته است که بر ا ین اساس فرمولاسیون و در نتیجه نوع و میزان فازها ی بعد از پخت عامل اصل ی موثر بر ترانسلوسنس ی و رژیم پخت و نحوه و مقدار اعمال اتمسفر احیایی عامل اصلی موثر بر رنگ محصولات می باشد

لینک کمکی