فایل word مقاله بررسي عددي اثرنسبت انسداد برعملکردشعله نگهدارحلقوي براي شعله هاي نفوذي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي عددي اثرنسبت انسداد برعملکردشعله نگهدارحلقوي براي شعله هاي نفوذي :

محل انتشار: چهارمین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات:14

نویسنده(ها):

جهانگیر جعفریان – کارشناس ارشدهوافضا
رضا ابراهیمی – دانشیاردانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
احسان جوکاری – کارشناس ارشدهوافضا

چکیده:

درتحقیق حاضر به بررسی عددی اثرنسبت های انسداد انفرادی 30درصد15درصدو10درصد دریک نسبت انسداد کلی ثابت 30درصد برعملکردشعله نگهدارحلقوی جسم مانع V شکل Bluff-Body Vee-Gutter دریک برنر دوبعدی متقارن محوری با سوخت متان و اکسنده هوا درحالت پایا با مدل احتراق Eddy-Dissipation ومدل اشفتگی K-e استاندارد برای یک شعله نفوذی درسرعت هوای ورودی 160متربرثانیه عدد ماخ 0/275 پرداخته شده است نتایج نشان میدهد که درنسبت های انسدادانفرادی بالاتر کارایی و عملکردشعله نگهداردرمواردی نظیر اتصال شعله به شعله نگهدارعرض شعله برای هرشعله نگهداردمای حداکثری شعله و بزرگی طول و عرض دنباله شعله نگهداربهتر است دراین تحقیق مشاهده گردید که دنباله پشت شعله نگهداربه دوناحیه بازچرخشی (Recirculation Zone و ناحیه اختلاط (Mixing Zone) تقسیم شده است ناحیه بازچرخشی دنباله ناحیه ای کم سرعت بوده که بهعنوان منبع ایجادجرقه یا اشتعال پیوسته برای شکل گیری احتراق و پایداری شعله عمل می نماید

لینک کمکی