فایل word مقاله استفاده از شاخص کيفي و نمودارهاي Piper و Durov جهت ارزيابي کيفيت آب زيرزميني دشت اسفدن- قائن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله استفاده از شاخص کيفي و نمودارهاي Piper و Durov جهت ارزيابي کيفيت آب زيرزميني دشت اسفدن- قائن :

محل انتشار: هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

طاهره محمدقاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن, دانشگاه بیرجند
احمد آریافر – استادیار گروه مهندسی اکتشاف معدن, دانشگاه بیرجند

چکیده:

مطالعهی حاضر جهت بررسی کیفی و طبقه بندی شیمیایی آب آشامیدنی دشت اسفدن واقع در شرق شهرستان قائن انجام گرفته است. بدین منظور تعداد زیادی نمونه از 15 حلقه چاه موجود در منطقه برداشت و برای پارامترهای هیدروژئوشیمیایی, شامل کاتیون های اصلی K+, Na+,Mg+2,Ca+2 آنیون های اصلی (فرمول در متن اصلی مقاله) pH هدایت الکتریکی EC) ذرات جامد معلق TDS و سختی کل TH) مورد آنالیز قرار گرفت . با توجه به اینکه در برخی نمونهها پارامترهای کیفیتی دارای مقدار بیش از حد مجاز بودند شاخص کیفی آب WQI) جهت تعیین نمونههای آلوده بکار گرفته شد و با توجه به آن نمونههای مربوط به چاههای 1 و 3 جهت شرب نامناسب تشخیص داده شدند . در نهایت با استفاده از Piper diagram و Durove diagram نوع آب منطقه Na-Cl تشخیص داده شد.

لینک کمکی