فایل word مقاله يک طرح قالب جديد براي هيدروفرمينگ لولههاي پلهاي با مقطع مربعي و با نسبت طول به مقطع زياد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله يک طرح قالب جديد براي هيدروفرمينگ لولههاي پلهاي با مقطع مربعي و با نسبت طول به مقطع زياد :

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران

تعداد صفحات:9

نویسنده(ها):

محمد مومنی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد, دانشکده مهندسی مکانیک, دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمد بخشی جویباری – استاد, دانشکده مهندسی مکانیک, دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
عبدالحمید گرجی – مربی, دانشکده مهندسی مکانیک, دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
امیر دهقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد, دانشکده مهندسی مکانیک, دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

در فرآیند هیدروفرمینگ لوله, پر کردن کامل گوشههای قالب در شکلدهی قطعات با سطح مقطع مربعی, بسیار مشکل یا حتی غیر ممکن است. در این مقاله, یک طرح قالب جدید, برای تولید قطعات پلهای با مقطع مربعی با گوشه های تیز و یکنواخت در راستای طولی برای لولههای بلند ارائه شده است. ابتدا با اعمال فشار داخلی لوله بالج میشود, سپس با حرکت صفحات متحرک قالب در راستای شعاعی, قطعه با گوشههای تیز در راستای طولی شکل داده میشود. این فرآیند با استفاده از نرم افزار اجزای محدود Abaqus/Explicit 6.9 شبیهسازی شد و سپس چند آزمایش تجربی نیز انجام شد. همچنین نیروی لازم برای بستن قالب که به صورت تحلیلی, تجربی و عددی بدست آمد, با یکدیگر مقایسه شدند. در نهایت توزیع ضخامت قطعه مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که منحنی توزیع ضخامت نسبت به روشهای مرسوم یکنواختتر میباشد.

لینک کمکی