فایل word مقاله بررسي ريز ساختار و مقاومت به خوردگي پوشش هاي نانو ساختار زير کونيايي خالص ( بدون پايدار ساز) بر سطح فولاد زنگ نزن 316L

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي ريز ساختار و مقاومت به خوردگي پوشش هاي نانو ساختار زير کونيايي خالص ( بدون پايدار ساز) بر سطح فولاد زنگ نزن 316L :

تعداد صفحات:14

چکیده:

در این تحقیق از فرایند سل- ژل غوطه وری برای اعمال پوشش های زیر کونیایی خالص (بدون پایدار ساز) بر سطح ورق فولادی زنگ نزن 316L استفاده شده است. پوشش های حاصل در محدوده C(900-200) عملیات حرارتی شده سپس ریزساختار آنها به کمک آنالیزهای توزین حرارتی و حرارتی افتراقی (TG/DTA) پراش اشعه ایکس (XRD), طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل در پوشش های زیرکونیایی بدون حضور پایدار ساز حاکی از آن بود که این پوشش ها ابتدا آمورف بوده و با افزایش دما فاز تتراگونال ظاهر می گردد که سرانجام در دمای 700C این فاز کاملا متبلور می شود و پس از آن در زمینه زیرکونیای تتراگونال فاز منوکلینیک هم پدیدار می شود و نهایتا این فاز هم در دمای 900C کاملا بلوری می شود. مقاومت به خوردگی این پوشش ها در یک محلول اسید سولفوریک یک مولار با دمای 80C مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصل مبین آن بوده است که پوشش های یا ساختار زیرکونیای تتراگونال نسبت به ساختار منوکلینیک مقاومت به خوردگی بهتری دارند. بیشترین مقاومت به خوردگی هم در پوشش های عملیات حرارتی شده در دمای 500C بدست آمد.

لینک کمکی