فایل word مقاله مقام ايثار و شهادت درمراتب کمال انسان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مقام ايثار و شهادت درمراتب کمال انسان :

تعداد صفحات:24

چکیده:

هدف از پژوهش پیش رو بررسی وتحلیلی در خصوص مقام ومترلت ایثار وشهادت در مراتب کمال انسان است ایثار وشهادت برای انسان حرکتی روبه تکامل است ودر ابتدا مقامی هدفدار و جایگاهی اکتسابی است نه ارفاقی.بنابراین برای نیل به آن مقدماتی نیاز است که موجب تعالی روحی ومعنوی انسان می شود تا به مقام تقرب ودرایت به مقام شهادت ختم شود .البته نباید فراموش کرد که خداوند رحمن ممکن است مقامی را با توجه به دعا و استعدادفردی به وی تفضل کند که این امری مستثنی خواهد بود . مقدمات نیل به مقام ایثار و شهادت با توجه به معنا ومفهوم آن مؤلفه هایی هستند که انسان را به سوی فرهنگمعنوی و الهی می کشاند که از جمله ی آن مؤلفه ها عبارتند از : خدا خواهی , دنیا گریزی , دگر خواهی , دینداری و ;.. که هر کدام ازاین مؤ لفه ها می توانند انسان را به صعود الی الله برسانند که در حد وسع این نوشته به طور مختصربه برخی از آیات اشاره ای شده است . بنابر این, مقام ایثار و شهادت را در مراتب کمال, نخست از دیدگاه خداوند متعال در قرآن کریم بررسی خواهیم کردو سپس در روایات واحادیث وسیره ی معصومین پی گیری و درایت نگاهی به جایگاه این مقام در نظر گاه بزرگان عرفا از جمله منازل السائرین عارف جلیل القدر خواجه نصیر الدین طوسی و سخنان وکلام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) خواهیم داشت

لینک کمکی