فایل word مقاله ارزيابي کيفيت آب زيرزميني در حوزه مختاران با استفاده از شاخص هاي کيفيت آب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارزيابي کيفيت آب زيرزميني در حوزه مختاران با استفاده از شاخص هاي کيفيت آب :

محل انتشار: هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات:9

نویسنده(ها):

ماریا عطایی – دانشجوی کارشناسی ارشد معدن , گروه معدن, دانشگاه بیرجند
احمد آریافر – عضو هیات علمی گروه معدن, دانشگاه بیرجند
حسن ضیا – کارشناس ارشد آموزشی, گروه مهندسی معدن دانشگاه بیرجند

چکیده:

برای مطالعه بررسی کیفیت آب زیرزمینی در حوزه مختاران 25 نمونه آب جمع آوری شده و برای به دست آورد پارامترهای هیروژئوشیمیایی شامل : کاتیون های اصلی Ca2+, Mg2+, Na+, K+) آنیون های اصلی (فرمول در متن اصلی مقاله) HCo3 , هدایت الکتریکی EC سختی کل TH جامدات محلول کل TDSو pH آنالیز شده است. مقادیر هدایت الکتریکی آب در محدوده 991 – 7035 میکروزیمنس بر سانتی متر تغییر می کند . برای محاسبه کیفیت نمونه های آب زیرزمینی ازشاخص کیفی و کیفی متوسط آب استفاده شده است . نتایج نشان می دهد که کیفیت آ ب نمونه های 7 و 16 مناسب نیست . از آب چاه های موجود برای آشامیدن و مصارف کشاورزی استفاده می شود , لذا نتایج این مطالعات می تواند در جهت کنترل و مدیریت کیفیت آب زیرزمینی مفید واقع گردد.

لینک کمکی