فایل word مقاله زنان در ادبيات دفاع مقدس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله زنان در ادبيات دفاع مقدس :

تعداد صفحات:24

چکیده:

حضور زنان ایثارگر به نسبت مردان در مناطق جنگی و مرزی کم بوده است و به نسبت, حضور زنان در ادبیات دفاع مقدس کمتر. پرداختن به ایثارگری و وضعیت حضور زنان در مناطق جنگی در حیطه ادبیات منثور, از جمله نکات قابلتوجه در بررسی حضور زن در جنگ است. در ادبیات دفاع مقدس, زنان ایثارگر را می توان به دو دسته, زنان حاضر در مناطق جنگی و جبهه, و پشت جبهه تقسیم بندی کرد. زنان جبهه شامل دو دسته, زنان جنگ زده و ساکن مناطق مرزی؛ وزنانی می شوند که به واسطه مشاغلی چون: پزشکی, پرستاری, عکاسی, خبرنگاری و ; اجازه حضور در جبهه را داشته اند.اما عمده زنان در این ادبیات, زنان پشت جبهه هستند که همسران, مادران و خواهران شهید, جانباز و اسیر هستند. در رده بعدی, سایر زنان ایثارگر هستند که, در پشت جبهه فعالند. این زنان به تبع مکان حضورشان, کارکرد و نقش های متفاوتیداشته و به ایثارگری پرداخته اند؛ که در شرایط عادی شاید چنان شجاعت و جسارتی نداشتند. این نوشتار بر آن است تا دسته بندی مذکور را در آثار ادبیات داستانی دفاع مقدس بررسی کند؛ و نقش های زنان را در قالب های داستان کوتاه, بلند, رمان, خاطره, و زندگینامه, با قلم نویسندگان, بویژه قلم زنان نویسنده, با هم مقایسه کند

لینک کمکی