فایل word مقاله زنان پيشتاز درعرصه ي فرهنگ ايثار و شهادت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله زنان پيشتاز درعرصه ي فرهنگ ايثار و شهادت :

محل انتشار: همایش ملی فرهنگ ایثار و شهادت

تعداد صفحات:30

نویسنده(ها):

نبی اله ابراهیمی – دبیر ریاضی و عضو هیئت علمی خانه ریاضیات شهرستان کاشمر
فاطمه خزاعی – مدرس علوم قرآنی

چکیده:

همیشه وقتی سخن از ایثار و شهادت به میان می آید, قلم ها و بیان ها از توصیف آن در می مانن د. سخن گفتن در باب ایثار و شهادت آسان نیست و از سوی دیگر نمی توان از آن نیز گذشت و به سکوت گذران د. وقتی سخن از ایثار وشهادت طلبی ها و ارزش های بروزیافته در دوران افتخارآفرین پیروزی انقلاب و به ویژه دوران ماندگار و غرورآفرین هشت سال دفاع مقدس به میان می آید, زبان آدمی مقفول می شود که چه بگوید و چه بنویسد. به یاد داریم که بنیانگذارکبیر انقلاب اسلامی وقتی به مواردی از این دست می رسید, عنان قلم از کف می نهاد و خطاب به قلم نهیب می زد که ما را چه رسد وقتی چون اویی در این مقوله به عبارت ما را چه رسد می رسد, بر این کمترین ها رواست که بگوییم مارا چه رسد که در این مقوله سخن گوییم. اما چه کنیم: این قدر هم گر نگویم شیشه ی دل از ضعیفی بشکند ,نمی توان به سکوت گذراند و این مقوله ی مهم و انسانی را فروگذارکرد. در این عرصه به قدر تشنگی مان وارد شده ایم و آب طلبیده ایم. زیرا: آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید اما چه می توان کرد؟ فرورفتن در دریا و غوطهورشدن در این اقیانوس بی کران, غرق شدنی را به دنبال دارد. اگر آب هم بچشی, تشنه تر شدن را به ارمغان خواهد آور د مقوله ی پر رمز و راز و انسانیایثار و شهادتآدمی را به وادی شور و شعور انسان کامل می کشاند که تو گوییدست نایافتنی است. بگذریم از سوی دیگر, نوشتن ازنقش و وظیفه ی زندر این میان؛ این آینه ی جمال و جلال الهی و مظهر عطوفت و لطافت رحمانی, چنان پر رمز و راز است که نوشتن در این باره, اگرچه جذاب است, اما هرگز آسان نیس ت. خداوندی و مظهرزیبای آفریدگاری در میان است و هم مقوله ی پیچیده و تودر توی ایثار این ارزش برجسته ی آسمانی در موجود زمینی به نام انسان! اما به هر حال, تأمل پیرامون هر دو موضوع ضرورت دارد. می توان در این باره تأمل کرد و به اندازه ی توان و فرصت در این باره نوشت. نتوانستیم از این موضوع زیبا و به غایت جذاب چشم پوشی کنی م. آنچه در پی می آید, حاصل تأملاتی اجمالی پیرامون این دو مقوله ی پیچیده و سرشار از رمز و رازهای ناگشوده است

لینک کمکی