فایل word مقاله بررسي تاثير جايگزيني نقره بر ميزان بلورينگي، پايداري حرارتي و مورفولوژي ذرات هيدروکسي آپاتيت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تاثير جايگزيني نقره بر ميزان بلورينگي, پايداري حرارتي و مورفولوژي ذرات هيدروکسي آپاتيت :

محل انتشار: هشتمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات:8

نویسنده(ها):

حامد ناصرزشکی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی, دانشگاه علم و صنعت ایران
جعفر جوادپور – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی, دانشگاه علم و صنعت ایران
حمیدرضا رضایی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی, دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این پژوهش, پودرهای هیدروکسی آپاتیت ب ا جایگزینی نقره به روش همرسوبی سنتز شدند . فازهای تشکیل شده, میزان بلورینگی, پایداری حرارتی و مورفولوژی ذرات سنتز شده به کمک روش های آنالیز پراش پرتو,(XRD) Xطیف سنجی مادون قرمزFTIR)و میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM)مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد ک ه با وارد کردن نقره در ساختار هیدروکسی آپاتیت, میزان بلورینگی و پایداری حرارتی ساختار هیدروکسی آپاتیت کاهش م ی یابد به طوری که در حضور 8 درصد مولی نقره ساختار هیدروکسی آپاتیت تا دمای 700 درجه سانتیگراد پایدار است در حالی که بدون حضور نقره تا 900درجه سانتیگ راد پایدار می باشد. نتایج ریزساختاری نیز نشان داد که با افزایش درصد نقره جایگزین شده, ذرات تمایل به مورفولوژی گوشه دار و نسبتا مکعبی شکل دارند

لینک کمکی