فایل word مقاله توليد و مشخصه يابي نان وذرات TiN به روش آسياب کاري واکنشي پودر تيتانيوم در اتمسفر نيتروژن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله توليد و مشخصه يابي نان وذرات TiN به روش آسياب کاري واکنشي پودر تيتانيوم در اتمسفر نيتروژن :

محل انتشار: پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات:13

نویسنده(ها):

محمدرضا والایی – کارشناس ارشد استخراج فلزات- دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی اصفهان
علی سعیدی – استاد, عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی اصفهان
علی شفیعی – استاد, عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسین فتحی – استاد, عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در سال های اخیر نیتریدهای بین نشینی فلزات واسطه به دلیل خواص شیمیایی و فیزیکی منحصر به فرد توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. در این تحقیق, نانو ذرات نیترید تیتانیوم استوکیومتری با استفاده از فرایند آسیاب کاری واکنشی پودر تیتانیوم فلزی درون گاز نیتروژن با فشار 5 بار تولید شدند. تغییرات دما و افت فشار در حین آسیاب کاری و در دوره های زمانی منظم (30دقیقه) و با استفاده از دما سنج مادون قرمز و فشار گازی مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین از پراش سنج پرتو ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز به طیف سنج تفکیک انرژی (EDS) به منظور فاز شناسی و مشخصه یابی محصولات آسیاب کاری استفاده شد. نتیجه بررسی ها حاکی از تشکیل نانوذرات نیترید تیتانیوم با شبکه کرستالی مکعبی (به ترتیب با متوسط اندازه ذره, اندازه دانه و پارامتر شبکه معادل 80 و 16 و 0/4236 نانومتر) و پس از 6 ساعت آسیاب کاری بود در حالی که افزایش زمان آسیاب کاری تا 10 ساعت منجر به افزایش اندازه ذرات, اتدازه دانه ها و مقدار ناخالصی آهن در محصول شد. همچنین مکانیزم آسیاب کاری واکنشی رد این مدت زمان آسیاب کاری نسبتا کوتاه با جزئیات مورد بررسی قرار گرفته است.

لینک کمکی