فایل word مقاله بررسي تاثير اکسيد کروم Cr2O3 بر ريز ساختار و خواص جر مهاي ريختني فوق العاده کم سيمانULCC) اسپينلي درجا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تاثير اکسيد کروم Cr2O3 بر ريز ساختار و خواص جر مهاي ريختني فوق العاده کم سيمانULCC) اسپينلي درجا :

محل انتشار: هشتمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات:9

نویسنده(ها):

سمیرا بیگلر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران,
علی نعمتی – دانشکده مهندسی و مواد دانشگاه صنعتی شریف,
حسین سرپولکی – دانشکده مهندسی و مواد دانشگاه صنعتی شریف,
علیرضا سوری – دانشگاه ملایر

چکیده:

اسپینلMA یک ماده دیرگداز با نقطه ذوب بالاو دارای خواص مکانیکی دما بالا و خواص حرارتی وشیمیایی بالا است . این ماده به طور وسیع در دیرگداز ها استفاده می شود, به همین دلیل برای بهبود هرچهبیشتر این دیرگداز از افزودنی هایی مثل اکسید کروم استفاده شد تا خواص آن را بهبود ببخشد . از طرفی سمی بودن کرومVI)ناشی ازCr2O3 تحت شرایط اکسیدی باعث شد این اکسید محدود شود . اما استفاده از آن در مقادیر کم باعث شد که در داخل شبکه وارد شده و اثرات زیست محیطی نداشته باشد. هدف از انجام این پروژه ت اثیر حضور کرومیا بر خواص جرم ریختنی دیرگداز فوق العاده کم سیمان اسپینلیاست. از نظر فازیCr+3 وارد شبکه اسپینل شده و جانشین یون هایAl+3 شده وCr2O3 با Al2O 3 تشکیل محلول جامد می دهد در پژوهش حاضر, اثر مقادیر 12 و 3wt%افزودنیCr2O3 در دماهای 110 و 1400 و 1600 درجه سانتیگراد بر خواص و ریز ساختار جر م های دیرگداز اسپینلیULCC مور د مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در این نمونه ها از 5 درصد وزنی آلومینای فعال شده با اندازه دانه,2 85 درصد آلومینای تبولار بادانه بندی های مختلف- 1 و 5 – 0 و 2 /5- 0 و 1 -0/ 0 و 5 -0/ 0 و 2 -0/0452mm استفاده گردید . همچنین منیزیای ددبرن با دانهmm0-0/5و میکرو سیلیس با اندازه دانه 0/15و روانساز از نوعCastament FS20 و سیمان کلسیم آلومینایی از نوع سکار 71 و کرومیا با اندازه دانه 80 و در مقادیر 1 و 2 و 3 درصد وزنیاستفاده شد . تشکیل اسپینل و تست های استحکام و دانسیته و تخلخل ظاهری نمونه ها در سه دمای 110و 1400 و 1600 انجام شد و اثر افزودنی توسط آنالیزSEM و XRD مطالعه و بررسی شد . نتایج آنالیزفازی نشان داد که استفاده از مقادیر کمCr2O3 منجر به انحلال کامل کرومیا در آلومینا شده و encapsulation می شود, بگونه ای که به طور کامل جذب شده و به صورت آزاد وجود ندارد . در نتیجه با افزایش مقادیر کرومیا, فرایند تشکیل اسپینل تسریع شده و موجب افزایش انتقال جرم و دانسیته خواهد شد .به همین دلیل افزایش مقاومت به شوک حرارتی و بهبود مقاومت به سرباره همچنین کاهش تخلخل ظاهری و افزایش استحکام سرد و تقویت استحکام گرم مشاهده می شود.

لینک کمکی