فایل word مقاله شبيه سازي تنش هاي پسماند در پوششهاي لايه نازک TiN و CrN با استفاده از روش اجزاي محدود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله شبيه سازي تنش هاي پسماند در پوششهاي لايه نازک TiN و CrN با استفاده از روش اجزاي محدود :

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نوآوری ها در پردازش لایه های نازک و مشخصه های آنها

تعداد صفحات:9

نویسنده(ها):

مهدی اکبرزاده مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد صنعتی اصفهان
محمد بخشیان بافرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنعتی اصفهان
علی شفیعی – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

به دلیل اهمیت تنش پسماند در پوشش های سخت لایه نازک,در مقاله حاضر به ارزیابی و تحلیل تنش پسماند با استفاده از روش شبیه سازی اجزا محدود در محیط انسیس, پرداخته میشود.بدین منظور تنش های پسماند در دو پوشش لایه نازک TiNوCrN اعمال شده توسط روش رشوب فیزیکی بخار با استفاده از قوس کاتدی شبیه سازی شد و با نتایج آزمایشگاهی به منظور اندازه گیری تنش مقایسه گردید.نتایج به دست آمده حاکی از تطابق مناسب بین نتایح حاصل از این شبیه سازی و مقادیر تجربی دارد.

لینک کمکی