فایل word مقاله بررسي اثر ولتاژ اعمالي و مدت زمان پوشش دهي بر خواص لايه هاي نانومتخلخل کامپوزيتي اکسيد تيتانيم/ هيدروکسي آپاتيت ايجاد شده به روشMAO

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي اثر ولتاژ اعمالي و مدت زمان پوشش دهي بر خواص لايه هاي نانومتخلخل کامپوزيتي اکسيد تيتانيم/ هيدروکسي آپاتيت ايجاد شده به روشMAO :

محل انتشار: هشتمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات:12

نویسنده(ها):

سکینه عباسی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی, دانشگاه علم و صنعت ایران,
محمدرضا بیاتی – دانشگاه NCSU امریکا
فرهاد گلستانی فرد – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی, دانشگاه علم و صنعت ایران,
حمیدرضا رضایی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی, دانشگاه علم و صنعت ایران,

چکیده:

روش Micro Arc Oxidation (MAO)جهت رشد لایههای کامپوزیتی متخلخل نانوساختار اکسید تیتانیم /هیدروکسیآپاتیت به کار گرفته شد. لایهها روی زیرلایههای تیتانیمی در الکترولیت حاوی نمکهای استات کلسیم وبتا گلیسرو فسفات تحت ولتاژهای اعمالی متفاوت برای زمان های مختلف رشد داده شدند . بررسیAFM و SEMساختاری متخلخل و سطحی زبر را نشان داد . وابسته به ولتاژ و زمان, سایز حفرات در محدوده 650-70 نانومتر وزبری سطح در محدوده12/6-9/8نانومتر بود . ترکیب شیمیایی و ساختار فازی لایه ها با استفاده از روش های XRD و XPS ,EDX مورد بررسی قرار گرفت . لایهها شامل درصدهای متغیری از فازهای هیدروکسی آپاتیتآناتاس, آلفا تری فسفات کلسیم و تیتانات کلسیم بود. همچنین سایز کریستالی هیدروکسیآپاتیت حدود 42/4نانومتربدست آمد . نمونه تهیه شده تحت ولتاژ 350 ولت برای 3 دقیقه, بیشترین نسبت کلسیم به فسفر1/64~) و بیشترین مقدار فاز هیدروکسیآپاتیت را داشت. این نمونه مورفولوژی سطحی ریز و دانسیته حفرات بالایی را دارا بود

لینک کمکی