فایل word مقاله بررسي اثر عامل جوانه زايCaF2 بر رفتار تبلور شيشه سراميک هاي سيستم CMAS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي اثر عامل جوانه زايCaF2 بر رفتار تبلور شيشه سراميک هاي سيستم CMAS :

محل انتشار: هشتمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

محمدعلی محرری – دانشگاه علم و صنعت ایران
واهاک کاسپاری مارقوسیان – دانشگاه علم و صنعت ایران
بیژن افتخاری یکتا – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

تهیه شیشه سرامیک هایCMASریزدانه با تبلور حجمی مناسب و مطلوب, فرایندی پی چیده ودشوار است . شروع تبلور حجمی مهمترین مشکل در ساخت شیشه سرامیک ها در این سیستم است .بنابراین, افزودن جوانه زاهای گوناگون به صورت منفرد یا ترکیبی, به این شیشه ها توسط محققینزیادی بررسی شده است تا بر این مشکل فائق آیند . ارزش بالای تحقیقات در این سیستم به خاطراین واقعیت است که بیشتر مواد مورد استفاده مواد ارزان قیمت طبیعی و یا زباله های صنعتی هستند. استفاده از زباله های صنعتی ازدیدگاه زیست محیطی بسیار پر اهمیت است. تبلور حجمی در این سیستم با استفاده از مواداولیه صنعتی راحت تر کنترل می شود . اما با استفاده از مواداولیه خلوص بالا جوانه زنی حجمی درآن بسیار دشوار است . در محصولات تهیه شده با زباله های صنعتی,Fe2O و 3 Cr2O3 از مؤثرترین جوانه زاها معرفی شده اند که به دلایل زیست سازگاری در کاربردهای بایو مناسب نیستندتحقیق حاضر به دنبال تبلور حجمی مناسب در سیستم با لا توسط جوانه زاهای معمول مانندCaF2 است که در تحقیقات گذشته به عنوان جوانه زای مناسب در این سیستم معرفی شده است . بررسی نمونه هایشیشه ای تهیه شده با روش های آنالیز حرارتی افتراقی DTAپراش پرتوی ایکس XRD و میکروسکوپ الکترونی روبشیSEMصورت گرفت . نتایجDTAنشان می دهد, افزایشCaF2 باعث کاهشو Ts ,Tgویسکوزیته در نمونه ها شده است . دمای پیک تبلور نیز در نمونه های حاویCaF2 کاهش یافته است

لینک کمکی