فایل word مقاله توليد سلولهاي خورشيدي رنگدانه اي با پايه الکترود نانو ميله اي هسته – پوسته TiO2-ZnO و بررسي تاثير ضخامت لايه TiO2 بر راندمان سلول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله توليد سلولهاي خورشيدي رنگدانه اي با پايه الکترود نانو ميله اي هسته – پوسته TiO2-ZnO و بررسي تاثير ضخامت لايه TiO2 بر راندمان سلول :

محل انتشار: پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات:13

نویسنده(ها):

احمد ایران نژاد پاریزی – دانشجوی دکتری مهندسی مواد, دانشگاه شیراز, دانشکده مهندسی, بخش مهند
کمال جانقربان – استادبخش مهندسی مواد, دانشگاه شیراز, دانشکده مهندسی, بخش مهندسی مو

چکیده:

در این پژوهش نانو میله های اکسید روی توسط فرایند هیدروترمال بر روی زیر لایه FTO رشد داده شدند. سپس پوسته نازک TiO2 بر سطح نانو میله های اکسید روی به روش رسوب بخار شیمایی ایجاد گردید. برای مطالعه ویژگی های مختلف میکروساختاری نمونه ها, آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD), میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM), میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM), طیف سنجی فتو الکترون پرتو ایکس (XPS) و طیف سنجی UV-vis مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج آنالیز پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ الکترونی نشان داد که نانو میله ها دارای ساختار بوری Wurtzite و به صورت تک بلور می باشند. پس از الکترود نانو ساختار TiO2-ZnO, سلول خورشیدی رنگدانه ای به صورت ساختمان ساندویچی تهیه گردید و خواص فتوالکتروشیمیایی آن بررسی شد و منحنی I-V مربوط به سلول خورشیدی به دست آمد. نتایج نشان داد که ایجاد پوسته TiO2 بر روی نانو میله های اکسید روی, تاثیر قابل توجهی بر دانسیته جریان اتصال کوتاه (JSC), ولتاژ مدار باز (VOC), فاکتور پرکنندگی (FF) و راندمان سلول دارد. با ایجاد پوسته TiO2 به ضخامت 14 نانو متر بر روی نانو میله های اکسید روی, راندمان سلول از 0/45% به 0/92% افزایش یافت که یک افزایش دو برابری را نشان می دهد. نتایج نشان داد که بااستفاده از ساختار هسته- پوسته, می توان راندمان سلولهای خورشیدی رنگدانه ای با پایه ZnO را افزایش داد.

لینک کمکی