فایل word مقاله بررسي رابطه بين مالکيت مديريتي و محافظه کاري حسابداري در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي رابطه بين مالکيت مديريتي و محافظه کاري حسابداري در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :

تعداد صفحات: 1

چکیده:

هدف کلی تحقیق, تبیین رابطه بین درصد مالکیت مدیریتی با سطح محافظه کاری اعمال شده در گزارشگری مالی شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری تحقیق شامل 111 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی تحقیق از سال 1383 تا 1388 می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات این تحقیق, در مجموع حاکی از وجود رابطه مستقیم و معنی دار بین مالکیت مدیریتی و محافظه کاری می باشد. این نتایج بیان می دارد که سهیم بودن مدیران در مالکیت شرکت, تقاضا برای حسابداری محافظه کارانه را افزایش میدهد.

لینک کمکی