فایل word مقاله سنتز الياف کاربيد سيليسيم از روش احياء کربوترمال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله سنتز الياف کاربيد سيليسيم از روش احيا کربوترمال :

محل انتشار: پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات:14

نویسنده(ها):

مهتاب تیموری – دانشجوی کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مواد, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ن
احمد منشی – استاد دانشکده مهندسی مواد, دانشگاه صنعتی اصفهان
مسعود کثیری – استادیار دانشکده مهندسی مواد, دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

در این پژوهش از احیا کربوترمال اکسیدسیلیسیم در دمای بالا, کاربید سیلیسیم (SiC) تولید شد. استفاده از قیرقطران به عنوان تامین کننده کربن مورد نیاز واکنش و ضایعات الیافی شکل سیلیس, به عنوان تامین کننده سیلیسیم مورد نیاز واکنش, باعث تمایز این روش با سایر روش های سنتز الیاف کاربید سیلیسیم است. حضور فروسیلیسیم در مخلوط اولیه باعث تشکیل الیاف کاربید سیلیسیم با مکانیزم بخار- مایع- جامد (VLS) گردید. مورفولوژی محصول به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) و آنالیز فازی آن به وسیله پراش پرتو ایکس (XRD) بررسی شد. بر اساس الگوی پراش پرتو ایکس و تصاویر SEM به دست آمده, پس از 2 ساعت عملیات حرارتی در دمای 1400 درجه سانتیگراد در حضور فروسیلیسیم با اندازه بلورک کمتر از 50 نانو متر ایجاد گردید. در ادامه, اثر فعال سازی مکانیکی بر اندازه بلورک SiC تولیدی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج XRD نشان داد که در نمونه های آسیاب کاری شده, مساحت زیر پیک های کاربید سیلیسیم افزایش یافته است که نشانگر افزایش مقدار SiC تولیدی است. همچنین حدود 10 نانو متر کاهش در اندازه بلورک های مشاهده می شود که نشانگر جوانه زنی بیشتر یا رشد سریع تر الیاف SiC می باشد.

لینک کمکی