فایل word مقاله مروري بر اثرات شناختي آلودگي صوتي بر انسان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مروري بر اثرات شناختي آلودگي صوتي بر انسان :

محل انتشار: هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای

تعداد صفحات:14

نویسنده(ها):

مهدی اصغری – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران,دانشک
محمد رضا منظم – استادیار گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران,دانشکده بهداش
حبیب اله آقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران,دانشک

چکیده:

یکی از اثرات مواجهه با صدا اثرات شناختی آن می باشد,که تاکنون مطالعات زیادی در ارتباط باآن انجام گرفته است.هدف از این مقاله ,مروری بر نتایج حاصل از این مطالعات می باشدنتایج اکثر تحقیقات انجام شده نشان می دهد که صدا در کارهای فکری بیش از کارهای بدنی برای انسان مشکل ساز بوده وسبب کم شدن دقت و ناهماهنگی در کارهای فکری و فهم مطالب می گردد.در بسیاری از مطالعات افراد درون گرا حساسیت بیشتری در هنگام انجام کار های ذهنی نسبت به افراد برون گرا داشتند. یک همبستگی منفی در مطالعات,بین برون گرا بودن و تداخل صدا با انجام کار های ذهنی به دست امده است. تفاوت ها وتناقضات موجود در نتایج مطالعات تا حدودی مرتبط با تفاوت های فردی افراد شرکت کننده در این مطالعات است. مطالعات حاکی از ان است ,که افراد حساس به صدا مانند سایرین قادر به انجام کار در محیط های پرسروصدا نیستند,که این موضوع به دلیل تفاوت های روان تنی و عصبی افراد می باشد.رابطه بین حساسیت به صدا و ایجاد تداخل در کار معنا دار است.بنابراین افراد برون گرا ,با حساسیت کمتر به صدا جهت کار در محیط های پرسرو صدا مناسب تر هستند.

لینک کمکی