فایل word مقاله بررسي تاثير پارامترهاي جوشکاري بر خواص مکانيکي در جوشکاري نقطه اي اصطکاکي اغتشاشي (FSSW) آلياژهاي آلومينيوم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تاثير پارامترهاي جوشکاري بر خواص مکانيکي در جوشکاري نقطه اي اصطکاکي اغتشاشي (FSSW) آلياژهاي آلومينيوم :

محل انتشار: پنجمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات:8

نویسنده(ها):

حسین بیسادی – استادیار, دانشکده مکانیک, دانشگاه علم و صنعت ایران, تهران
موسی ساجد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مکانیک, دانشگاه علم و صنعت ایران, تهرا
سعید ستاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مکانیک, دانشگاه علم و صنعت ایران, تهرا

چکیده:

وFSSW یک فرآیند نوین جوشکاری حالت جامد برای اتصال فلزات سبک و به طور خاص آلیاژ های آلومینیوم می باشد که به سرعت در حال جایگزین شدن با روش های متداول جوشکاری نقطه ای است. در مطالعه حاضر تاثیر دو پارامتر مهم سرعت دورانی و سرعت پیشروی عمودی ابزار بر خواص مکانیکی اتصالات نقطه ای AA6063 به AA6063 و AA6063 به AA5052 به صورت تجربی مورد مطالعه قرار گرفت. با استفاده از تست کشش و سختی سنجی, نمونه های جوشکاری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تست های به عمل آمده نشان داده شد که کاهش سرعت دورانی و افزایش سرعت پیشروی باعث بهبود خواص مکانیکی ناحیه جوش می شود. این نتایج نشان دهنده اتسحکام بیشینه 3 کیلو نیوتن برای نمونه ها است.

لینک کمکی