فایل word مقاله بررسي اثر کربن بر ريز ساختار و خواص کششي سوپر آلياژ Incoloy 901 در دماي محيط و دماي 650 درجه سانتگراد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي اثر کربن بر ريز ساختار و خواص کششي سوپر آلياژ Incoloy 901 در دماي محيط و دماي 650 درجه سانتگراد :

محل انتشار: پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات:14

نویسنده(ها):

عصمت دودانگه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد-ریخته گری, دانشگاه صنایع و معادن ای
سید مهدی عباسی – دانشیار, دانشگاه صنعتی مالک اشتر
فرزاد شهری – استادیار, دانشگاه صنایع و معادن ایران

چکیده:

در این پژوهش تاثیر میزان عنصر کربن در مقادیر 0/02 تا 0/09 درصد وزنی بر ویژگی های ریزساختاری و نیز خواص کششی, در دمای محیط و دمای 650 درجه سانتیگراد, سوپر آلیاژ Incoloy 901 مورد بررسی قرار گرفت. آلیاژ ها توسط فرایند VIM+ESR تهیه شده و سپس نورد شدند. پس از انجام عملیات حرارتی استاندارد نمونه های کشش تهیه شده و آزمون کشش در دمای محیط و دمای 650 درجه سانتیگراد انجام گرفت. برای بررسی های ساختاری از میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز به سیستم EDS, استفاده شد. افزایش کربن باعث افزایش کسر حجمی کاربیدها در این آلیاژ میشود. با افزایش مقدار کربن از 0/02 درصد به 0/05 درصد, افزایش کسر کاربیدها منجر به رسوب کاربیدهای درون دانه ای و مرزدانه ای مفید شده و در هر دو دما 650 درجه سانتیگراد باعث افزایش استحکام تسلیم و استحکام کششی این آلیاژ می گردد. افزایش بیشتر کربن به 0/09 درصد, به علت تمرکز تنش ایجاد شده در اثر رسوب کاربیدهای درشت و جوان هزنی زودهنگام ترک به علت حضور کاربیدها بسیار کشیده, باعث افت استحکام تسلیم و استحکام کششی می گردد. انعطاف پذیری در هر دو دما به طور جزئی مزان کربن تغییر می کند.

لینک کمکی