فایل word مقاله عنوان:طراحي وساخت زره هوشمند محافظ سر وگردن موتور سوار درهنگام تصادف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله عنوان:طراحي وساخت زره هوشمند محافظ سر وگردن موتور سوار درهنگام تصادف :

محل انتشار: هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای

تعداد صفحات:18

نویسنده(ها):

یونس نصری – کارشناس بهداشت محیط
عبدالحسین پورنجف – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
علی محمد عباسی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
حسین کاکوئی – دانشیار گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

مقدمه و هدف:به منظور حفاظت از سلامت وجان موتورسواران اولین قدم از اقدامات مختلف استفاده ازکلاه ایمنی است. کلاه ایمنی موتورسوار:وسیله حفاظت فردی بوده که دارای لایه های مختلف می باشد.لایه بیرونی آن معمولا از جنس فایبرگلاس می باشد لایه داخلی از جنس فوم فشرده ولایه میانی یک پوشش معمولا پارچه ای می باشد. دارای یک بندمی باشد که به عنوان محکم کننده کلاه برروی سر استفاده می شود. مواد وروشها:زره هوشمند محافظ سروگردن موتور سوار درهنگام حادثه سیستم هوشمندی است که به منظور حفاظت از سروگردن موتور سوار طراحی وساخته شده است ودارای ثبت اختراع به شماره 38564 از اداره ثبت اختراعات کشور می باشد. این سیستم از قسمتهای زیرساخته شده است. 1-جعبه سوار برموتور 1-1- قسمت جعبه 1-2-منبع جریان برق 1-3-سنسور تشخیص حادثه:تازمانی که یک موتورسیکلت به حالت عمودی می باشد خطر خاصی برای راکب آن وجود نداردوسنسور غیر فعال است .اما زمانی که موتور به هر دلیل از حالت عمودی خارج شده وزاویه استقرار آن به 45 درجه برسد سنسور فعال شده وموجب فعال شدن مدار فرستنده می شود.چنانچه موتور به هریک از جهات چهار گانه ویا جهات فرعی مابین جهات چهار گانه منحرف شده وبیش از 45 درجه کج شود سیستم سنسور تحریک شده وموجب فعال شدن مدار فرستنده می شود.این سنسورثقلی می باشد.ودرواقع یک گوی فلزی از جنس برنج است ومتصل به یک میله می باشد که متصل به یک میله بوده ودرانتها یک گوی وکاسه دارد.این گوی وکاسه قابلیت چرخش روان درزوایای مختلف رادارد.این گوی متصل به یک سیم نرم می باشد که سیم نیزبه عنوان رابط کلید استارتر مدار فرستنده عمل می کند.درواقع مجموعه این گوی کاسه ووزنه آویزان به عنوان یک کلید ثقلی عمل می کند .این گوی به خاطر وزنش همیشه به صورت قائم باقی می ماند .وبه خاطر وجود مفصل گوی وکاسه درانتهای خود همراه با تغییرات درزاویه موتورو جعبه نگهدارنده تغییر زاویه نمی دهد.یک سیم دیگر که به عنوان رابط جریان درکلید استارتر مدار فرستنده عمل می کندبه یک حلقه فلزی متصل است که پس از اتصال گوی با این حلقه عملا کلید استارتر مدار فرستنده ON می شود ومدار فرستنده نیز فعال می شود.زمانی که موتور سیکلت از جلو به مانعی برخورد کند ویااینکه خودروی دیگر از پشت به آن برخورد کند ویا در هر یک از جهات بیشتر از 45 درجه از حالت قائم خود خارج شود گوی به حلقه برخورد کرده وکلید ON می شود.دراین حالت مدار فرستنده فعال می شود. 1-4-مدار فرستنده 1-5-آنتن مدار فرستنده 2-سیستم گیرنده. قسمتهای تشکیل دهنده گیرنده عبارتند از: 2-1-منبع جریان 2-2- مدار الف:آنتن گیرنده ب:برد مدار 2-3-رله 3-موتور الکتریکی) 4-اهرم نگهدارنده 5-بازوی کشنده 6- بلیرینگ ) 7- فنرها 8-محافظ عملگرها 9-کلید قطع جریان 10 -رابط های پوشش دارانتقال نیرو 11 -کلاه موتورسوار:این قسمت مجموعا یک کلاه است که از قسمتهای زیر تشکیل شده است: 1-11- قسمت اصلی کلاه 2-11 صفحه متعادل کننده کلاه 3-11- پوشش محافظ داخلی 4-11- دوران دهنده ها 5-11- صفحات محافظ قسمت جلوی سر 12-صفحات شانه ای :این صفحات به منظور انتقال نیرو وتوزیع نیروبرروی شانه ها وهمچنین کمک به حفظ تعادل کلاه به کار می رود.از یک طرف وصل به صفحه متعادل کننده می باشد ودرطول خود قوس می خورندتا برروی شانه ها بیفتند.این صفحات دوتا هستند ودور آنها با فوم پوشیده شده است ودور فوم بااستفاده ازچرم پوشش داده شده است. . 1-12-حفاظ گردنی ثابت) 2-12- حفاظ گردنی متحرک 13-حفاظ باد جلوی چشم 14 -رابط انتقال فرمان 15 -فنرها نحوه کلی عملکرد سیستم: جعبه مخصوص سنسورها برروی موتور سیکلت جاسازی شده است .زمان کج شدن موتور بیش از راویه 45 درجه به هرجهتی ویا برخورد موتور به مانع درجلو ویا برخورد وسایل نقلیه از عقب موتور,سنسور فعال شده ومدار گیرنده امواج FM رابافرکانس 760 KHZ درفضا به صورت کروی منتشر می کند.گیرنده ای که دور کمر موتور سوار قرار دارد ,پس از دریافت این امواج فعال می شود ورله ای را ON می کند.با ON شدن این رله ,جریان برق از مخزن به موتور الکتریکی می رود.سپس موتور استارتر می خورد واهرم نگهدارنده را می کشد.با کشیده شدن این بازو,مسیر حرکت بازوی کشنده آزاد می شود وفنرهای کشنده اهرم کشنده جمع می شوند.این اهرم موجب کشیده شدن سه عدد سیم رابط انتقال نیروی پوشش دار می شوند که درنهایت این سیمها صفحات محافظ جلوی سر واسکلت قسمت محافظ گردن را کشیده وموجب به کار گیری آنها می شوند. نتیجه گیری:زره هوشمند محافظ سروگردن مخصوص موتورسوار درهنگام حادثه طوری طراحی وساخته شده است که می تواند از سر وگردن موتور سوار درمقابل صدمات وضربات وارده درهنگام تصادف جلوگیری کندویا اینکه درحالت بد بینانه صدمات را به حد اقل ممکن تقلیل دهد.با توجه به اینکه وزن این سیستم برروی سر موتور سوار نمی افتد وموجب بوگرفتگی سر وصورت موتور سوار نمی شود واز سر وگردن همزمان حفاظت می کند می تواند به عنوان یک وسیله حفاظتی مناسب جهت رانندگان موتور سیکلت ارائه شود تابتوان میزان مرگ ومیر راکبین موتور سوار راکاهش داد.

لینک کمکی