فایل word مقاله بررسي تطبيق ديدگاه جامعه و دانشگاهي و مديران حرفه اي در مورد آينده و چشم انداز حسابداري مديريت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تطبيق ديدگاه جامعه و دانشگاهي و مديران حرفه اي در مورد آينده و چشم انداز حسابداري مديريت :

محل انتشار: همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

مجید زنجیردار – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
محسن روچونی – کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

در دهه های اخیر تغییرات اساسی در عملکرد حسابداری مدیریت و نقش حسابدارن مدیریت در واحدهای تجاری رخ داده است. حسابداری مدیریت ممکن است در آینده مناسب بودن خودش را برای مدیریت و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات از دست بدهد. هدف این تحقیق بررسی تطبیق دیدگاه دانشگاهیان و شاغلین در حرفه حسابداری نسبت به آینده ای که پیش روی حسابداری مدیریت و حسابداران مدیریت است, می باشد. در این تحقیق مهارت های مورد نیاز حسابدارای مدیریت در آینده نقش ها, و مسئولیت هایی که احتمالا آنها در آینده بر عهده خواهند گرفت, از دو دیدگاه دانشگاهیان و شاغلی در حرفه مشخص می شود, همچنین در این شمائی کلی از آینده حسابداری مدیریت از دیدگاه جامعه دانشگاهی و شاغلین در حرفه حسابداری نشان داده می شود. تحقیق حاضر تحقیقی پیمایشی-کاربردی است. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از منابع کتابخانه ای, سایت های اینترنتی و پرسشنامه استفاده شده است. در این پژوهش از روش نمونه گیری عمومی کوکران استفاده گردید و تعداد نمونه 163 نفر اساتید عضو هیئت علمی دانشگاه های آزاد منطقه هفت و مدیران مالی شرکت های بورسی برآورد شد. و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات آن از نرم افزار spss و آزمون t استفاده گردید. با بررسی های به عمل آمده ملاحظه می شود که تفاوت معنی دار بین دیدگاه جامعه دانشگاهی و مدیران حرفه ای شاغل در حرفه نسبت به مهارت ها, نقش ها و مسئولیت های مورد نیاز حسابداران مدیریت در آینده وجود دارد. و همچنین از دو دیدگاه فوق, آینده تاثیر بسزایی در حسابداری مدیریت خواهد گذشت

لینک کمکی