فایل word مقاله بررسي اثر فوم شدن بر رسانايي الکتريکي کامپوزيت هاي حاوي نانو ذرات کربن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي اثر فوم شدن بر رسانايي الکتريکي کامپوزيت هاي حاوي نانو ذرات کربن :

محل انتشار: پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات:13

نویسنده(ها):

گولیا نیک روان – کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر- دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه تهران
قدرت الله هاشمی مطلق – دکترای مهندسی پلیمر- عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه تهرا

چکیده:

در این تحقیق از فوم کردن به عنوان راهی برای افزایش رسانایی در هر دو جهت صفحه و عمود بر صفحه در نانو کامپوزیت های دوده و گرافیت منبسط شده, در ماتریس پلی استایرین و در فرایندهای قالبگیری فشاری و تزریقی استفاده شد. نتایج نشان داد که رسانایی نانو کامپوزیت های دوده در قالبگیری تزریقی در اثر فوم شدن در هر دو جهت صفحه و عمود بر صفحه افزایش می یابد, در حالی که در قالبگیری فشاری این تغییرات چشمگیر نیست. تغییر در موقعیت تجمعات دوده در اثر جریان مذاب ناشی از رشد حباب های فوم در قالبگیری تزریقی میتواند در این تغییرات موثر باشد. در نانو کامپوزیت های رافیت منبسط شده حاصل از قالبگیری فشاری, با فوم شدن, افزایش رسانایی در هر دو جهت صفحه و عمود بر صفحه مشاهده شد. شاید نتوان حباب ها را موجب تغییر در موقعیت کلی مجموعه ی عظیم صفحات گرافیتی متصل به هم در ساختار کرم مانند گرافیت منسبط شده دانست, اما میتوان آنها را عامل تغییر در موقعیت صفحات نسبت به هم و د رنتیجه افزایش رسانایی در هر دو جهت دانست.

لینک کمکی