فایل word مقاله طرح ريزي واکنش در شرايط اضطراري بر مبناي ارزيابي ريسک در يکي از صنايع شيمياي استان مرکزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله طرح ريزي واکنش در شرايط اضطراري بر مبناي ارزيابي ريسک در يکي از صنايع شيمياي استان مرکزي :

محل انتشار: هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای

تعداد صفحات:14

نویسنده(ها):

نبی الله منصوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات,دانشکده محیط زیست تهران
سید مجتبی مصطفوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات,دانشکده محیط زیست تهران

چکیده:

بررسی دقیق حوادث صنعتی چند دهه اخیر در کشورهای صنعتی پیشروی جهان نظیر حادثه فیلیکس بارو, بوپالپف چرنوبیل و Piper Alpha با خسارات سنگین جانی, مالی و زیست محیطی, ثابت می کند که قسمت اعظم آنها نه تنها قابل پیش بینی و پیشگیری بوده اند, بلکه حتی در صورت بروز با مدیریت مناسب, امکان کاهش آمار تلفات و میزان خسارات به حداقل ممکن وجود داشته است. تهیه طرح های واکنش اضطراری بر اساس اولویت تهدیدات, از روش های مدیریتی مدرن امروز است. در این مطالعه که با هدف تهیه طرح واکنش در شرایط اضطراری برای تهدیدات اصلی فرایندی یک مجتمع شیمیایی انجام یافته , ابتدا خطرات فرایندی مجتمع با روش What if Analysis شناسایی شده و عواقب هر خطر و حفاظ های ایمنب موجود و پیشنهادات کنترلی مشخص گردیدند. سپس بر اساس ارزیابی و اولویت بندی ریسک صورت گرفته, کانون های اصلی خطر مجتمع شناسایی شده و با تعریف دقیق سناریوها, پیامدهای محتمل حوادث با نرم افزار PHAST مدلسازی شدند. در نهایت, تجزیه و تحلیل نتایج مدلسازی و بررسی مدارک فنی موجود, منجر به ارائه طرح واکنش اضطراری موثر برای هر یک از سناریوها گردید. این شیوه موجب میشود منابع به نحو موثر و کارآمدتری اختصاص یابند.

لینک کمکی