فایل word مقاله مدلسازي ناحيه برشي ميلونيتي مغار سياه بيشه با استفاده از روش عددي المان مجزا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مدلسازي ناحيه برشي ميلونيتي مغار سياه بيشه با استفاده از روش عددي المان مجزا :

محل انتشار: پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات:8

نویسنده(ها):

مجید میراحمدی – دانشگاه پیام نور

چکیده:

هدف از این تحقیق, استفاده از روش عددی جهت بررسی رفتار و تحلیل پایداری مغار نیروگاه سیاه -بیشه می باشد. سیستم نگهداری اجرا شده در این مغار بر اساس تحلیل های تجربی ( طبقه بندی Q و RMR) و تحلیل عددی دوبعدی به صورت پیوسته (Phase2) می باشد. داده های حاصل از نصب مقاطع ابزار بندی حاکی از وجود ناپایداری در قسمتی از این مغار می باشد و نیاز به بررسی مجدد پایداری می باشد. برای نیل به این هدف از روش عددی المان مجزا (نرم افزار دو بعدی UDEC) جهت مدلسازی محیط به صورت ناپیوسته و مقایسه با نتایج ابزاربندی ستفاده شده است. ابتدا مغارهای نیروگاه با توجه به سیستم نگهداری نصب شده مدلسازی شدند و مناطق ناپایدار مشخص شدند. با توجه به نتایج تحلیل عددی ستون سنگی بین مغار اصلی و گالری دریچه دارای شرایط بحرانی می باشد. در مرحله بعد با تحلیل آرایش های مختلف سیستم نگهداری, سیستم نگهداری بهینه طراحی شد . سپس وضعیت جابجایی ها در حالتی که سیستم نگهداری پیشنهادی در پایان حفاری نصب شود با حالتی که این نگهداری در مراحل حفاری نصب شود مقایسه شد. نتایج تحلیل ها نشان می دهد به علت وجود لایه های ضعیف و زون برشی, درزه هایی با پارامترهای مقاومتی پایین بوجود آمده است که باعث بازشدگی درزه ها و افزایش ناپایداری شده اند.

لینک کمکی