فایل word مقاله بررسي تاثير زبان قابل گسترش گزارشگري مالي بر روي فرآيند اخذ ماليات توسط کارشناسان مالياتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تاثير زبان قابل گسترش گزارشگري مالي بر روي فرآيند اخذ ماليات توسط کارشناسان مالياتي :

تعداد صفحات: 1

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر زبان قابل گسترش گزارشگری مالی بر روی فرآیند اخذ مالیات از شرکتها انجام شده است در این راستا ابتدا به توضیح لزوم بکارگیری زیان قابل گسترش گزارشگری مالی پرداخته شده و سپس تاثیر آن بر روی فرآیند اخذ مالیات توسط ممیزان سنجیده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان مالیاتی شاغل در اداره امور اقتصادی و دارایی می باشند. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی, تحلیل مسیر و مدل معاملات ساختاری صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان دهنده این مطلب است که استفاده از زبان قابل گسترش گزارشگری مالی از لحاظ بهتر بودن, سریع بودن و کم هزینه بودن, در فرآیند اخذ مالیات تاثیر مثبتی خواهد گذاشت.

لینک کمکی