فایل word مقاله طراحي و اجراي پالايشگرهاي تلفيقي براي کنترل آلاينده هاي هواي يک شرکت توليدي معدني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله طراحي و اجراي پالايشگرهاي تلفيقي براي کنترل آلاينده هاي هواي يک شرکت توليدي معدني :

تعداد صفحات:10

چکیده:

در این شرکت تولیدی معدنی برای تولید سولفیت سدیم از کروه های سنتی استفاده می شود که باعث تولید و انتشار آلاینده هایی از جمله سولفید هیدروژن (H2S), دی اکسید گوگرد (SO2) و ذرات با پایه کربنی به میزان بسیار زیاد در محیط کار و محیط زیست شده است. این آلاینده ها علاوه بر مخاطره زا بودن برای سلامتی شاغلین, با انتشار به شهرک مسکونی حومه این کارخانه باعث شکایات مردمی متعدد بخصوص از آزار بویائی ناشی از H2S شده بود. در این پروژه پس از سنجش تراکم سه آلاینده بارز مذکور, سیستم تهویه موضعی, با اقتباس از استانداردهای کمیته تهویه صنعتی ACGIH برای جمع آوری آلاینده ها طراحی و اجرا گردید. برای پیش تصفیه ذرات منتشره چهار سیلکون موازی باراندمان بالا (مدل استایرمند) طراحی و مورد استفاده قرار گرفت. همچنین برای کنترل ذرات ریز عبوری و حذف بخش عمده ای از گاز SO2 و تا حدودی گاز H2S یک دستگاه اسکرابر و نچوری و برای حذف SO2 باقیمانده و کنترل بخش اعظم گاز H2S یک دستگاه اسکرابر بستر دار طراحی و نصب گردید. پس از راه اندازی این سیستم, تراکم آلاینده ها در محیط کار, ایستگاه های مختلف داخل این سیستم و خروجی آن جهت ارزیابی اثر بخشی سیستم اندازه گیری شد. نتایج اندازه گیری تراکم آلاینده های منتشره از این کوره ها قبل از اجرای طرح کنترل نشان داد که حداکثر تراکم ذرات, گاز SO2 و H2S به ترتیب معادل 11/01g/m3 و 848ppm و 248/8ppm بوده است. میانگین بازده حذف ذرات توسط سیکلونها و اسکرابر و نچوری به ترتیب 94% و 78/47% و بطور توام 98/72% می باشد. میانگین بازده حذف گاز SO2 و H2S در اسکرابر و نچوری به ترتیب 95/85 و 47/13% و در اسکرابر بستر دار 68/45 و 92/7% میباشد, در حالیکه میانگین بازده حذف این آلاینده توسط کاربرد توام هر دو سیستم به ترتیب به 99/1% و 95/95% افزایش پیدا کرد. با توجه به نتایج حاصله به نظر می رسد که استفاده از پالایشگرهای تلفیقی در صنایع با محدودیت اقتصادی جهت اجرای سیستم های کنترلی پرهزینه, بتواند نتایح مثبتی را در کاهش آلودگی هوا و ارتقا سطح سلامت و رفاه کارگران و ساکنان مناطق مجاور به دنبال داشته باشد.

لینک کمکی