فایل word مقاله مدلسازي سنگ بستر حوزه رسوبي امان آباد اراک با وارون سازي داده هاي گراني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مدلسازي سنگ بستر حوزه رسوبي امان آباد اراک با وارون سازي داده هاي گراني :

محل انتشار: پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات:12

نویسنده(ها):

کامران رحیمی بیستونی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
محمد وحید ثمری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

مدل سازی داده های گرانی بطور وسیع برای به تصویر در آوردن هندسه و فصل مشترک بین رسوبات و سنگ بستر بکار می رود. استفاده از روش های وارون سازی داده های گرانی برای محاسبه پارامترهای یک مدل که بتواند هندسه ای از حوزه رسوبی یا فصل مشترک آنرا با سنگ کف نمایش دهد صورت می گیرد . یکی از این روش ها را با وارون سازی داده های گرانی ناشی از یک حوزه ی رسوبی و با استفاده از مولفه ی زیر فضا انجام می دهد در این تحقیق از یک روش تکرار برای دست یابی به این موضوع استفاده می شود که نیازی به وارون سازی ماتریس های بزرگ ندارد و از بردار های ویژه ماتریس هسیان (مشتق دوم تابع هدف) که برای یک مدل اولیه محاسبه شده به عنوان بردار های پایه استفاده میکند و سپس تعداد محدودی از بردار های ویژه برای وارون سازی انتخاب می شود. برنامه کامپیوتری در زبان برنامه نویسی فرترن نوشته شده و روی داده های مصنوعی امتحان گردیده است . در نهایت برنامه مذکور روی داده های میدانی منطقه امان آباد برای تعیین عمق سنگ بستر به کار گرفته شده که نتایج آن با هندسه و زمین شناسی منطقه مطابقت خوبی دارد .

لینک کمکی