فایل word مقاله بررسي اثر غلظت يون کربنات، بي کربنات و کلر بر رفتار الکتروشيميايي و حساسيت به خوردگي تنشي فولاد خط لوله X70

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي اثر غلظت يون کربنات, بي کربنات و کلر بر رفتار الکتروشيميايي و حساسيت به خوردگي تنشي فولاد خط لوله X70 :

تعداد صفحات:18

چکیده:

در این تحقیق اثر یون های کربنات, بی کربنات و یون کلر در محلولهای کربنات- بی کربنات بر رفتار خوردگی و الکتروشیمیایی فولاد X70 بررسی شد, همچنین حساسیت به خوردگی تنشی فولاد X70 در این محلول ها و در پتانسیل 1100 میلی ولت ( SCE) با استفاده از تست سرعت کرنش آهسته ( SSRT) بررسی شد. در پایان مورفولوژی شکست فولاد بعد از تست سرعت کرنش آهسته با استفاده از میکروسکوپ الکترونی بررسی شد. نتایج نشان میدهند که فولاد X70 در محلول های رقیق و بدون کلر کربنات- بی کربنات , حساسیت کمتری به خوردگی تنشی را نشان میدهد و افزایش یون کلر منجر به افزایش فعالیت الکتروشیمیایی فولاد و افزایش حساسیت به خوردگی تنشی می شود.

لینک کمکی