فایل word مقاله شناسايي خطرات يک آموزشگاه فني حرفه اي به روش آناليز ايمني شغلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله شناسايي خطرات يک آموزشگاه فني حرفه اي به روش آناليز ايمني شغلي :

محل انتشار: هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای

تعداد صفحات:13

نویسنده(ها):

مهدی محمدی – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان,دانشکده بهداشت, زاهدان
راحله هاشمی حبیب آبادی – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان,دانشکده بهداشت, زاهدان
ابراهیم مرادیان – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان,دانشکده بهداشت, زاهدان

چکیده:

کارآموزان به عنوان شاغلین آینده در کارگاههای فنی حرفه ای با مجموعه ای از ماشین آلات و فعالیتهای پرخطر مواجه بوده و ماهیت بسیای از خطرات برای آنها ناشناخته است . این مطالعه توصیفی با هدف شناسایی خطرات دیکی از آموزشگاههای فنی حرفه ای به روش JSA انجام شده است. 9 کارگاه آموزشی درودگی, تراشکای, تعمیرات دیزل, تعمیرات ماشینهای سبک, جوشکای درب و پنجره, جوشکای لوله, تاسیسات, فرزکای و صافکای بر اساس تکرار و اهمیت فعالیتها مورد بررسی قرار گرفتند. 53 فعالیت شغلی موجود به 210 مرحله مشخص تقسیم گردیده و با استفاده از چک لیست, مشاهده, مصاحبه و سوابق موجود, خطرات هر مرحله شناسایی و با استفاده از ماتریس یسک (MIL-SID882E) سطح یسک آنها تعیین گردیده در نهایت اقدامات کنترلی برای آنها پیشنهاد گردید بطویکه پس از تجزیه و تحلیل خطرات, 524 خطر شناسایی گردید. در این میان 0 خطر در سطح غیر قابل قبول, 65 خطر در سطح نامطلوب, 257 خطر در سطح قابل قبول ولی نیازمند تجدید نظر و 202 خطر قابل قبول و بودند. درودگری, تراشکای و تاسیسات به ترتیب با 81 و 75 و 72 خطر در راس پرخطرتین فعالیتهای شغلی شناسایی گردیدند. انجام اقدامات اصلاحی از قبیل تهیه دستورالعمل و آموزش حین کار و;سطح یسک را بطورقابل توجهی کاهش می دهد.

لینک کمکی