فایل word مقاله بررسي جوانه زني بذر زيزه سبز (Cuminum cyminum. L) پس از پيش تيماربا امواج فراصوت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي جوانه زني بذر زيزه سبز (Cuminum cyminum. L) پس از پيش تيماربا امواج فراصوت :

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات:5

نویسنده(ها):

سعیده ملکی فراهانی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد
حسین فهیمی نژاد – فارغ التحصیل دوره کارشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد

چکیده:

استفاده از روش های پیش تیمار از فرایند جوانه زنی بذر جهت بهبود جوانه زنی و شکستن خواب بذر, در بسیاری از محصولات , به خصوص سبزیجات و گراس های دانه ریز به طور موفقیت آمیزی به کار گرفته شده است. استفاده از امواج فراصوت می تواند به عنوان یکی از پیش تیمارهای بذر مورد آژمایش قرار گیرد, لذا به منظور بررسی اثر امواج فرا صوت بر بهبود جوانه زنی بذر زیره سبز , ازمایشی رددانشگاه شاهد در سال 1389 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی صورت گرفت. بذرها به مدت 0 و 2 و 4 و 6 و 8 و 10 دقیقه در معرض امواج فرا صوت با شدت 40 و 59 کیلوهرتز قرار گرفتند. بذرها پس از تیمار, برای مطالعات جوانه زنی به مدت 15 روز در داخل پتری دیش و درون ژرمینانتور قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بیشترین درصد جوانه زنی برای تیمار 40 کیلو هرتز با مدت زمان 4 و 6 دقیقه بوده و بیشترین سرعت جوانه زنی را تیمار 59 کیلو هرتز با مدت زمان 2 دقیقه داشته است.

لینک کمکی