فایل word مقاله واکنش ها و سازگاري هاي کاتکولاميني و متابوليکي دوندگان استقامتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله واکنش ها و سازگاري هاي کاتکولاميني و متابوليکي دوندگان استقامتي :

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

تعداد صفحات:14

نویسنده(ها):

نرگس موسوی – کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران
شادمهر میردار – دانشیار دانشگاه مازندران
حشمت اله زمانی – کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران
حسین علی اصغرزاده اولیایی – کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران

چکیده:

کاتکولامینها بوسیله سازو کارهای پیش خوراند و پس خوراند در واکنش به عوامل استرس زا مانند فعالیت های ورزشی و هموستاز مواد متابولیکی دچار چالش می شوند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر یک دوره برنامه تمرین استقامتی بر میزان پاسخ کاتکولامینها, لاکتات, اسیدهای چرب آزاد و گلوکز پلاسما به یک فعالیت پیش رونده استاندارد بود. آزمودنی های این پژوهش 10 نفر از دوندگان دوهای استقامت با 3 سال سابقه تمرینی بودند که در یک برنامه 6 هفته ای تمرینات استقامتی و قبل و پس از دوره تمرینی, در آزمون پیش رونده استاندارد آستراند شرکت کردند. نمونه گیری خونی قبل و بلافاصله پس از آزمون و نیز دقایق سوم و پنجم زمان بازیافت بعمل آمد. نتایج نشان داد بعد از گذراندن دوره برنامه تمرینی در مقایسه با قبل از برنامه تمرینی, میزان اپی نفرین در پیش آزمون و بلافاصله پس از آزمون و در دقایق 3 و 5 و نور اپی نفرین بلافاصله پس از آزمون و در دقایق3 و 5 بازیافت کاهش معنادار, مقادی لاکتات بلافاصله و 3 دقیقه پس از آزمون افزایش معنادار, مقادیر اسیدهای چرب آزاد در تمام مراحل اندازه گیری افزایش معنادار و مقادیر گلوکز بلافاصله, 3 و 5 دقیقه پس از آزمون کاهش معناداری داشت.

لینک کمکی