فایل word مقاله ژئوتوريسم زرين غار (غار دودزا)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ژئوتوريسم زرين غار (غار دودزا) :

محل انتشار: پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات:9

نویسنده(ها):

ابوالحسن آهنکار – مدرس گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور مرکز ابهر. شرکت نفت مناطق مرکزی
شهلا محبیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق

چکیده:

امروزه ژئوتوریسم راهکاری نوین برای تبیین و تشریح علوم زمین و شناخت سرمایههای طبیعی هر منطقه است که سبب توسعه توریستی یک منطقه میشود. زرین غار (غار دود زا) یکی از بینظیرترین جاذبههای طبیعی و ژئوتوریستی استان زنجان و نیز یکی از ناشناختهترین غارها در ایران است. بر اساس مطالعات انجام گرفته, زرین غار از نظر اهمیت جز سایتهای منطقهای و از نظر زمینشناسی در گروه پدیدههای رسوبشناسی, فرسایش و زمین ساخت قرار میگیرد.

لینک کمکی